Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 7/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 21.07.2022

Přítomni: (MVDr.) Jana Fialová (do 13:30), Marie Vranková, Diana Frenclová, Veronika Grymová,  Martina Halbichová Vítová, Jan Žabka

Zápis č. 6/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 16.06.2022

Přítomni:  (MVDr.) Jana Fialová, Marie Vranková, Diana Frenclová, Veronika Grymová,  Martina Halbichová Vítová, Jan Žabka

Zápis č. 5/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 10.05.2022

Přítomni: (MVDr.) Jana Fialová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová (online), Jan Žabka

Omluvena: MVDr. Diana Frenclová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 4/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 21.04.2022

Přítomni:  (MVDr.) Jana Fialová, Diana Frenclová (online), Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Jan Žabka

Hosté:   MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 3/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 10.03.2022

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch, LL.M. (Čestná rada – na bod 4 – Různé), MVDr. Petra Šinová (prezidentka KVL: online, 12:00-13:00)

Zápis č. 2/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 10.02.2022

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch, LL.M. (Čestná rada – na bod 4 – Různé), MVDr. Petra Šinová (prezidentka KVL)

Zápis č. 1/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 06.01.2022

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch, LL.M. (Čestná rada – na bod 4 – Různé), Petra Jiráková (Broker Vision), MVDr. Petra Šinová (prezidentka), MVDr. Anna Šimaliaková (představenstvo)