Komora veterinárních lékařů České republiky

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Zápis z jednání XXVI. sněmu KVL ČR – 04.11.2017

v hotel Flora v Olomouc

Příloha ke XXVI. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

4. 11. 2017 – OLOMOUC – HOTEL FLORA

Výroční zprávy prezidenta, předsedů RK, ČR a jednotlivých komisí, návrhy řádů

Zápis z jednání XXV. sněmu KVL ČR – 05.11.2016

který se konal dne 5.11.2016 v hotelu Park hotel v Plzni

Zápis z jednání XXIV. sněmu KVL ČR – 07.11.2015

.

Zápis z jednání XXIII. sněmu KVL ČR – 22.11.2014

.

Zápis z jednání XXII. sněmu KVL ČR – 30.11.2013

.

Zápis z jednání XXI. sněmu KVL ČR dne – 19.05.2012

.

Zápis z jednání XX. sněmu KVL ČR dne – 14.05.2011

.

Zápis z jednání XIX. sněmu KVL ČR – 15.05.2010

.

Zápis z jednání XVII. sněmu KVL ČR – 11.10.2008

.

Zápis z jednání XV. sněmu KVL ČR – 14.10.2006

.

Zápis z jednání XIV. sněmu KVL ČR – 05.11.2005

.

Zápis z jednání XIII. sněmu KVL ČR – 09.10.2004

.

Usnesení XII. sněmu Komory – 14.11.2003

.

Komora veterinárních lékařů České republiky