Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání XXVII. sněmu KVL ČR – 17.11.2018

v Kongres a Golf hotelu Darovanský dvůr

Usnesení XXVII. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Zpráva auditora a účetní uzávěrka za rok 2017

Ucetni_zaverky_a_zprava_auditora.pdf

Zveřejnění výsledků voleb

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Některým jsem při telefonickém rozhovoru v pondělí slíbil, že v úterý 6.11.2018 budou zveřejněny výsledky voleb.

Bohužel paní notářka dodá notářský zápis o průběhu voleb až ve středu 7.11.2018 místo slíbeného termínu v úterý.

Návrhy na změn řádů pro XXVII. Sněm KVL ČR

Disciplinární řád, Organizační a jednací řád, Disciplinární řád, Vnitřní předpis o postupu při posuzování zdravotního stavu koní při jejich koupi a vstupu do pojištění, Řád vzdělávání

Výroční zprávy pro XXVII. Sněm KVL ČR

Zpráva: prezidenta, revizní komise, čestné rady, mediální komise, ekonomické komise, legislativní komise, vzdělávací komise, zahraniční komise

Zápis č. 3 z jednání Volební komise KVL ČR 28.06.2018

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Dobeš, Raška , Umlášek, Vondráčková

Omluveni:

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Zápis z jednání XXVI. sněmu KVL ČR – 04.11.2017

v hotel Flora v Olomouc

Příloha ke XXVI. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

4. 11. 2017 – OLOMOUC – HOTEL FLORA

Výroční zprávy prezidenta, předsedů RK, ČR a jednotlivých komisí, návrhy řádů

Zápis z jednání XXV. sněmu KVL ČR – 05.11.2016

který se konal dne 5.11.2016 v hotelu Park hotel v Plzni

Zápis z jednání XXIV. sněmu KVL ČR – 07.11.2015

.

Zápis z jednání XXIII. sněmu KVL ČR – 22.11.2014

.

Zápis z jednání XXII. sněmu KVL ČR – 30.11.2013

.

Zápis z jednání XXI. sněmu KVL ČR dne – 19.05.2012

.