Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání XXIX. sněmu KVL ČR 27.02.2021

který se konal dne 27.2.2021 na BVV Brno

Usnesení XXIX. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Právní stanovisko ke konání Sněmu dne 9.1.2020 při zohlednění současných epidemiologických opatření

Vážená paní doktorko,

na základě Vašeho požadavku poskytujeme právní stanovisko k možnosti konání sněmu dne 9.1.2021 při zohlednění aktuálně účinných epidemiologických opatření.

Informace ohledně konání sněmu České stomatologické komory

Dobrý den paní doktorko, dle Vaší žádosti jsem se spojil s právním zástupcem České stomatologické komory za účelem ověření okolností […]

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na umožnění konání sněmu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vážená paní MVDr. Radka Vaňousová prezidentka Komora veterinárních lékařů ČR Novoměstská 2 621 00 Brno Praha […]

Zápis z online zasedání Sněmovního výboru 05.11.2020

Přítomni: MVDr. Michal Vítek, MVDr. Karel Daniel a MVDr. Anna Šimaliaková

Hostem byla prezidentka MVDr. Radka Vaňousová

Sněm Komory veterinárních lékařů ČR plánovaný dne 14.11.2020 je zrušen

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálním vládním usnesením č. 1113 a č.1116 ze dne 30.10.2020 o přijetí krizových opatření je Sněm Komory veterinárních lékařů ČR plánovaný dne 14.11.2020 zrušen.

Upozornění Legislativní komise – právoplatnost voleb

Legislativní komise upozorňuje všechny členy Komory, že právoplatnost a tudíž definitivní výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm, který dle § 12, odst. 4 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb.

Sdělení prezidentky o možnosti konání XXIX. sněmu

Vážená paní kolegyně,

texty dopisů i odpovědi, které již došly, najdete v příloze. Stále platí to, o čem byla informována celá členská základna, že přípravy na Sněm nadále probíhají.

Zápis č. 7 z jednání Volební komise KVL ČR 16.10. a 17.10.2020

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Kovaříková, Nejedlíková, Vondráčková
Omluven: MVDr. Dobeš

ZPRÁVA PREZIDENTKY A VICEPREZIDENTA PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Vážení kolegové a kolegyně,

To, co v letošním roce nejvíce ovlivnilo naše životy a naši práci byla a stále ještě je pandemie covid-19. Vyhlášení nouzového stavu a celostátní karantény je situace, kterou nikdo z nás nepamatuje a nemohl na ni být dostatečně připraven. V prvé řadě bylo nutné zabezpečit dostatečný a rychlý přísun informací pro veterináře – speciální sekce na stránkách Komory, dále zajištění ochranných pomůcek a také zajištění medializace práce veterinářů ve ztížených podmínkách.

VYROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Vážené kolegyně a kolegové,

ekonomická komise v uplynulém období pracovala ve složení MVDr. Anna Šimaliaková, Ondřej Rychlík, Jan Šterc, Martin Zelinka a Michal Vítek. Hlavní náplní činnosti EK bylo jako vždy posuzování žádostí o podporu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, především pro členy KVL ČR, žádostí OS KVL ČR, kontrola využívání sociálního fondu, dozor nad čerpáním rozpočtu, a hlavně příprava rozpočtu na následující rok.

VÝROČNÍ ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Revizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení / MVDr./: předsedkyně Marie Vranková, místopředsedkyně Veronika Grymová, členové  Milan Bittner, Jana Fialová, Vladěna Štrosová, Josef Zajíc, Jan Žabka.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAHRANIČNÍ KOMISE Představenstva KVL ČR 2020

Od posledního Sněmu KVL ČR se jednání a korespondenční činnosti v zahraniční komisi účastnili : Dr. Vaňousová, Dr. Daniel, Dr. Snášil, Dr. Bernardy, Dr. Borkovec.

Výroční zpráva mediální komise představenstva KVL ČR pro XXIX. sněm KVL ČR v Brně

Od posledního sněmu v Mikulově pracuje mediální komise (MK) v nezměněném složení:  MVDr. et Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MVDr. Petra Šinová, MVDr. Karel Daniel, MVDr. Martin Grym a MVDr. Vladimír Rejnek – předseda. Na většinu jednání MK, která se koná 1krát měsíčně, dochází i prezidentka KVL, MVDr. Radka Vaňousová.