Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA VZDĚLÁVACÍ KOMISE PRO XXIX. SNĚM V BRNĚ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Od XXVIII. Sněmu konaném v Mikulově pracovala vzdělávací komise ve složení (MVDr.) Návojová Horáčková, Pokorný, Šterc, Zelinka. MVDr. Pokorný v letošním roce rezignoval.

Návrhy na doplnění a změny řádů KVL ČR pro jednání XXIX. sněmu v Brně

Návrhy na doplnění a změny řádů KVL ČR

Výroční zpráva legislativní komise pro XXIX. sněm v Brně

Milé kolegyně a kolegové.

V období mezi sněmy 2019 a 2020 pracoval ansámbl legislativní komise (dále jen LK) ve složení: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Katka Sviták Novozámská, CSc., MVDr. Anna Šimaliaková, MVDr. Petra Šinová a MVDr. Martin Grym. Právní krytí zajišťovala Advokátní kancelář Hrdina & Láník. Jednání se pravidelně účastnila prezidentka Komory MVDr. Radka Vaňousová.

Sdělení prezidentky KVL ČR ze dne 05.10.2020 k vyhlášení nouzového stavu

Vážené kolegyně a kolegové,

Od dnešního dne 5. října 2020 je opět vyhlášen nouzový stav. Provozování veterinární profese se tento stav nijak významně nedotýká, povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech je v platnosti již od září.

Výzva předsedům OS a navrhovatelům – volby 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č. 2 ze dne 30. 1. 2020 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2020 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.