Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání XXVIII. sněmu KVL ČR – 16.11.2019

který se konal dne 16. listopadu 2019

v hotelu Galant, Mikulov

Usnesení XXVIII. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Pozměňovací návrhy k návrhům na doplnění či úpravu řádů KVL – MVDr. Lubomír Hošek

Pozměňovací návrhy k návrhům na doplnění či úpravu řádů  KVL, které se chytají být předloženy na 28. sněmu KVL  v roce 2019 (Mikulov)

Výroční zprávy pro XXVIII. Sněm KVL ČR

Zpráva: prezidentky a viceprezidenta, revizní komise, čestné rady, mediální komise, ekonomické komise, legislativní komise, vzdělávací komise, zahraniční komise

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR stran lokalit konání sněmů komory

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby byly příští řádné sněmy KVL ČR, počínaje rokem 2020, umístěny […]

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na vyloučení Ing. Martina Kolovratníka z jednacího sálu sněmu

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm se usnesl, že přítomnost Ing. Martina Kolovratníka v prostorách konání jednání Sněmu není žádoucí a […]

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR stran řešení problematiky povinností veterinárních lékařů

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby na příštím řádném Sněmu v roce 2020 předložilo vypracovaný návrh/návrhy […]

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR k urychlení funkčnosti řádu vzdělávaní KVL ČR

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby nejpozději do konce svého funkčního období provedlo takové kroky, které […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění Volebního řádu do orgánů komory

(((navrhuje: MVDr. Katka Sviták Novozámská ))) V § 6 v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno f), které zní: f) […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování spondylózy u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování luxace čéšky u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve II. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. Vyplnit předepsaný formulář […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie loketních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu a doplnění Volebního řádu KVL ČR

(((navrhuje MVDr. Jan Pokorný))) §§ 9, bodu 1, písm. a) Současné znění: Volby 1. Korespondenční volby: a) Voličům budou vydány […]