Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání XXX. sněmu KVL ČR – 21.5.2022

Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 20, 603 00 Brno

Důležité upozornění k účasti na XXX. sněmu KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o registraci na Sněm do 15.5.2022 formou písemnou, či elektronicky.

XXX. sněm – Rozpočet 2023 ke schválení

 Rozpočet 2023 ke schválení     2023 rozpočet (v tis.) 2023 čerpání  %   Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava 900 0 […]

XXX. sněm – Rozpočet 2022 ke schválení

 Rozpočet 2022 ke schválení 2022 rozpočet (v tis.) 2022 čerpání  % Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava 900 0 0% Prezident a […]

XXX. sněm – Rozpočet 2020 k 31.12.2020

Rozpočet 2020 k 31.12.2020 2020 rozpočet (v tis.) 2020 čerpání  % Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT 450 413 92% služby 20 […]

Návrh na změnu v navrhovaném Disciplinárním řádu v § 50 a v § 4 Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření z 19. 12. 2021

Navrhovatel: MVDr. Lubomír Borkovec

Návrh na změny Vzdělávacího řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

Navrhovatel: představenstvo

Zpráva pro Sněm KVL 2022 o porušování předpisů představenstvem a revizní komisí ve věci Stanoviska KVL z 11/08/2021

Borkovec Lubomír

Návrh usnesení XXX. sněmu KVL ČR:

1) Sněm zavazuje představenstvo navýšit Sociální fond vedený dle § 16 Finančního řádu KVL ČR

Doplnění návrhu novely Profesního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

navrhovatel: Legislativní komise

Návrh na změny Finančního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

navrhovatel: představenstvo

Návrh na změny Organizačního a jednacího řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

navrhovatel: představenstvo

Návrh Spisového a skartačního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

Navrhovatel: představenstvo

Návrh novely Volebního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

Navrhovatel: představenstvo

Návrh novely Profesního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

Navrhovatel: Představenstvo Platné znění: Profesní řád § 1 Odpovědnost veterinárního lékaře 1) Profese veterinárního lékaře je svobodným povoláním vymezeným zákonem […]