Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2010

.

Rozvaha ke dni 31.12.2010

.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2010

.