Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 5 z jednání Volební komise KVL ČR 17.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Dobeš, Hrabal, Raška, Umlášek

Notářský dozor: JUDr. Jan Stránský

Zápis č. 4 z jednání Volební komise KVL ČR 24.10.2018

Přítomni:

MVDr. Jarmil Dobeš, MVDr. Václav Hrabal, MVDr. Pavel Raška, MVDr. Josef Umlášek,

MVDr. Jaroslava Vondráčková

Hosté: Mgr. Jana Hyráková, notářka

Zápis č. 3 z jednání Volební komise KVL ČR 28.06.2018

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Dobeš, Raška , Umlášek, Vondráčková

Omluveni:

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Zápis č. 2 z jednání Volební komise KVL ČR 17.01.2018

Přítomni:

(MVDr.) Hrabal, Dobeš, Raška, Vondráčková Umlášek,

Omluveni: (MVDr.)

Zápis č. 1 z jednání Volební komise KVL ČR 02.08.2017

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Umlášek, Vondráčková
Omluveni: (MVDr.) Kameník

Zápis č. 7 z jednání Volební komise KVL ČR 10.12.2016

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Opršal, Vondráčková
Omluveni: (MVDr.) Kameník, Umlášek

Zápis č. 6 z jednání Volební komise KVL ČR 08.11.2016

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Opršal, Umlášek
Omluveni: (MVDr.) Kameník, Vondráčková
Notářský dozor: Mgr. Pavel Vavříček

Zápis č. 5 z jednání Volební komise KVL ČR 05.11.2016

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Kameník, Opršal, Umlášek, Vondráčková
Notářský dozor: JUDr. Jan Stránský

Volby 2016 – výsledky hlasování – notářský zápis

Kopie notářského zápisu je umístěna v sekci Zápisy z jednání » Volební komise » 2016 » Volby 2016 – výsledky hlasování – notářský zápis

Zápis č. 4 z jednání Volební komise KVL ČR 26.10.2016

Přítomni: MVDr. Václav Hrabal, MVDr. Stanislav Kameník, MVDr. Radovan Opršal, MVDr. Josef Umlášek, MVDr. Jaroslava Vondráčková

Zápis č. 3 z jednání Volební komise KVL ČR 15.07.2016

.

Zápis č. 2 z jednání Volební komise KVL ČR 30.06.2016

.

Zápis č. 1 z jednání volební komise KVL ČR

.

Zápis č. 1 z jednání Volební komise KVL ČR 17.02.2016

.