Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 7 volební komise z voleb provedených v rámci nově ustavených orgánů KVL ČR na XXIII. Sněmu KVL, dne 22.11.2014

.

Ověřený notářský zápis ze zasedání č. 6 Volební komise, ze dne 12.11.2014 – výsledky hlasování

.

Zápis č. 6 z jednání Volební komise KVL ČR 12.11.2014

.

Zápis č. 5 z jednání Volební komise KVL ČR 20.08.2014

.

Zápis č. 4 z jednání Volební komise KVL ČR 05.08.2014

.

Zápis č. 3 z jednání Volební komise KVL ČR 04.06.2014

.

Zápis č. 2 z jednání Volební komise KVL ČR 24.02.2014

.