Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis č. 1 z jednání Volební komise KVL ČR 02.08.2017

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Umlášek, Vondráčková
Omluveni: (MVDr.) Kameník

Komora veterinárních lékařů České republiky