Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 1 z jednání Volební komise KVL ČR 02.08.2017

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Umlášek, Vondráčková
Omluveni: (MVDr.) Kameník