Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 6 z jednání Volební komise KVL ČR 25.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Dobeš, Hrabal, Raška, Umlášek, Vondráčková

Zápis č. 5 z jednání Volební komise KVL ČR 17.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Dobeš, Hrabal, Raška, Umlášek

Notářský dozor: JUDr. Jan Stránský

Zápis č. 4 z jednání Volební komise KVL ČR 24.10.2018

Přítomni:

MVDr. Jarmil Dobeš, MVDr. Václav Hrabal, MVDr. Pavel Raška, MVDr. Josef Umlášek,

MVDr. Jaroslava Vondráčková

Hosté: Mgr. Jana Hyráková, notářka

Zápis č. 3 z jednání Volební komise KVL ČR 28.06.2018

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Dobeš, Raška , Umlášek, Vondráčková

Omluveni:

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Zápis č. 2 z jednání Volební komise KVL ČR 17.01.2018

Přítomni:

(MVDr.) Hrabal, Dobeš, Raška, Vondráčková Umlášek,

Omluveni: (MVDr.)