Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 3 z jednání Volební komise KVL ČR 08.11.2022

Přítomni:  (MVDr.) Dobeš, Kovaříková, Nejedlíková, Strýčková, Šturala

Omluven:   –

Hosté:        –

Zápis č. 2 z jednání Volební komise KVL ČR 07.07.2022

Přítomni:  (MVDr.) Dobeš, Kovaříková, Nejedlíková, Strýčková, Šturala

Omluven:   –

Hosté:  –

Zápis č. 1 z jednání Volební komise KVL ČR 21.04.2022

Přítomni:  (MVDr.) Dobeš, Hrabal, Kovaříková