Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 19.12.2017

Přítomni: ( MVDr.)  Hlavová, Sviták Novozámská, Horáčková, Vaňousová

Omluveni: (MVDr.) Holý, Šterc

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 03.11.2017

Zpráva vzdělávací komise pro jednání představenstva konaného dne 3. 11. 2017 Vzdělávací komise se od minulého představenstva nesešla. Proběhly tyto […]

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 06.09.2017

Přítomni: (MVDr. ) Holý, Horáčková, Sviták Novozámská, Šterc, Vaňousová

Omluveni: MVDr. Hlavová

Hosté: MVDr. Daniel

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 29.03.2017

Přítomní: ( MVDr.) Holý, Sviták-Novozámská, Šterc, Hlavová, Vaňousová

Omluveni: MVDr. Horáčková

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 18.01.2017

Přítomni: (MVDr.) Hlavová, Sviták Novozámská, Šterc, Holý, Šterc, Horáčková, Vaňousová
Hosté: Daniel

Komora veterinárních lékařů České republiky