Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti ZK od posledního zasedání představenstva KVL ČR (od 19/6/2020 do 17/9/2020)

Od posledního  PV se ZK fyzicky nesešla, členové komunikovali mezi sebou elektronickou cestou. Účastníci korespondence a jednání: Dr. Bernardy, Dr, […]

Zpráva o činnosti Zahraniční komise od posledního zasedání představenstva KVL ČR ze dne 12.06.2020

Od posledního  PV se  ZK fyzicky nesešla, členové komunikovali mezi sebou elektronickou cestou.

Účastníci korespondence a jednání: Dr. Bernardy, Dr, Borkovec, Dr. Daniel, Dr. Snášil a Dr. Vaňousová

Zpráva o činnosti Zahraniční komise od posledního zasedání představenstva KVL ČR ze dne 10.01.2020

Od posledního  PV se  ZK nesešla, členové komunikovali mezi sebou elektronickou cestou.

Účastníci korespondence a jednání: Dr. Bernardy, Dr, Borkovec, Dr. Daniel, Dr. Snášil a Dr. Vaňousová

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 10.11.2019

Přítomni: Dr. Bernardy, Dr. Daniel a Dr. Snášil, Borkovec

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 29.08.2019

Členové ZK : MVDr. Bernardy, Borkovec, Daniel, Snášil, Vaňousová

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 13.05.2019

Přítomni: Dr. Borkovec, Dr. Daniel a Dr. Snášil

Host: Dr. Vaňousová

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 11.01.2019

Zápis z jednání ZK od posledního PV Komunikace probíhala elektronickou cestou – Dr. Bernardy, Borkovec, Daniel a Snášil Body jednání: […]

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 12.11.2018

Od posledního PV se  ZK nesešla, členové komunikovali mezi sebou elektronickou cestou.

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 04.09.2018

Přítomni: Dr. Bernardy, Dr. Daniel a Dr. Snášil
Host: Dr. Vaňousová
Omluven: Dr. Borkovec

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 30.01.2018

Přítomní: (MVDr.) Jan Bernardy, Lubomír Borkovec, Karel Daniel, Milan Snášil
Hosté: MVDr. Radka Vaňousová

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 16.03.2017

SRBSKÁ VETERINÁRNÍ KOMORA – Dr. UROŠEVIČ A KVL ČR

O možnostech spolupráce VETERINÁRNÍ KOMORY SRBSKÉ A ČESKÉ jednali spolu v Brně 16.3. pan kolega Miroslav Uroševič za srbskou stranu a za naši Komoru Prezident Daniel, Bernardy a Borkovec

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 18.01.2017

Přítomni: Daniel, Bernardy, Borkovec, Snášil
Omluven: Bernardy

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 29.07.2015

.

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 26.02.2014

.

Zpráva Zahraniční komise KVL ČR pro XXII. Sněm KVL 2013

.