Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 26.02.2019

Přítomni: (MVDr.) Borkovec, Šimaliaková, Šterc
Hosté:  Mgr. Zbyněk Láník

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 16.11.2018

Složení odvolacího senátu Představenstva KVL ČR:

Předseda: MVDr. Michal Vítek

Členové: MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Renáta Hlavová

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 09.08.2018

Složení odvolacího senátu Představenstva KVL ČR:
Předseda:        MVDr. Michal Vítek
Členové:          MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Renáta Hlavová

Zápis ze schůze pracovní komise k novele vzdělávacího řádu ze dne 30.05.2018

Přítomni: (MVDr.) Daniel, Rychlík, Sviták Novozámská, Borkovec, Vaňousová, Horáčková, Šimaliaková, Grym, Hlavová, Holý, Šterc, Načeradská, Tomek, Stolář, Sládeček

Omluveni: (MVDr.) Bicanová, Řeháková, Bernardy, Chvátal

Zápis ze schůze pracovní komise k novelizaci vzdělávacího řádu ze dne 29.03.2018

Přítomni: (MVDr.) Horáčková, Načeradská, Rychlík, Grym, Sviták Novozámská, Hlavová, Daniel, Tomek, Nechvátalová, Bernardy, Borkovec, Sládeček, Stolář, Vaňousová

Omluvena: (MVDr.) Bicanová

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 08.03.2018

na Sekretariátu KVL ČR, Novoměstská 2, 621 00 Brno

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 04.12.2017

v pondělí 4. 12. 2017 od 11:00 hodin
na Sekretariátu KVL ČR, Novoměstská 2, 621 00 Brno

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 23.10.2017

1394/2017 – odvolání MVDr. B. L.

Zápis z jednání pracovní skupiny KVL ČR pro vytvoření věcného návrhu ZoKVL ČR 12.07.2017

Přítomni:  dle prezenční listiny 15

Omluven: (MVDr.) Műllerová, Škarková

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 18.05.2017

Složení odvolacího senátu Představenstva KVL ČR:
Předseda: MVDr. Lubomír Borkovec
Členové: MVDr. Jan Šterc, Ph.D., MVDr. Renáta Hlavová

Zápis z jednání pracovní skupiny KVL ČR pro vytvoření věcného návrhu ZoKVL ČR dne 21.03.2017

Přítomni: dle prezenční listiny 17
Omluven: (MVDr.) Benda, Hejlková, Jiránková, Pokorný, Škarková

Zápis z jednání pracovní skupiny KVL ČR pro vytvoření věcného návrhu ZoKVL ČR dne 21.02.2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluven: (MVDr.) Benda, Bernardy, Coufalová, Janoušková, Pokorný, Škarková

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 24.01.2017

v úterý 24. 01. 2017 od 14:00 hodin

Usnesení XXV. sněmu KVL ČR, který se konal dne 05.11.2016

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky:

schválil návrh na omezení počtu příspěvků na sněmu k jednomu tématu na dva a omezení délky příspěvku na 3 minuty,

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 04.11.2016

Na jednání Představenstva dne 10. 6. 2016 bylo stanoveno následující složení odvolacího senátu k níže uvedenému případu:
MVDr. Renáta Hlavová, MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Jan Šterc, Ph.D.
Náhradník: MVDr. Michal Vítek