Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis o provedení fyzické inventury majetku KVL ČR ze dne 05.01. 2009

.

Komora veterinárních lékařů České republiky