Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis z jednání Antibiotické komise KVL ČR 27.09.2010

.

Zápis z jednání XIX. sněmu KVL ČR – 15.05.2010

.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu podzimního putovního semináře 25.08.2010

.

Zápis z jednání Antibiotické komise KVL ČR 05.05.2010

.

Komora veterinárních lékařů České republiky