Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření Bc. Groška k některým bodům zápisu Revizní komise č. 11 ze dne 25. října 2012

.

Kontrola Finančního úřadu na KVL ČR

.

Zápis z jednání XXI. sněmu KVL ČR dne – 19.05.2012

.

Ing. Edita Jelínková Hrdličková – závazné stanovisko RK

.

Sdělení k zápisu RK – Ing. Edita Jelínková Hrdličková

.

Zpráva o daňové kontrole

.

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 07.03.2012

.