Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 23.11.2015

.

Zápis z jednání Rozpočtové komise KVL ČR 27.08.2015

.

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 29.07.2015

.

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 24.03.2015

.

Komora veterinárních lékařů České republiky