Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 04.12.2017

v pondělí 4. 12. 2017 od 11:00 hodin
na Sekretariátu KVL ČR, Novoměstská 2, 621 00 Brno

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 23.10.2017

1394/2017 – odvolání MVDr. B. L.

Zápis z jednání pracovní skupiny KVL ČR pro vytvoření věcného návrhu ZoKVL ČR 12.07.2017

Přítomni:  dle prezenční listiny 15

Omluven: (MVDr.) Műllerová, Škarková

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 18.05.2017

Složení odvolacího senátu Představenstva KVL ČR:
Předseda: MVDr. Lubomír Borkovec
Členové: MVDr. Jan Šterc, Ph.D., MVDr. Renáta Hlavová

Zápis z jednání pracovní skupiny KVL ČR pro vytvoření věcného návrhu ZoKVL ČR dne 21.03.2017

Přítomni: dle prezenční listiny 17
Omluven: (MVDr.) Benda, Hejlková, Jiránková, Pokorný, Škarková

Zápis z jednání pracovní skupiny KVL ČR pro vytvoření věcného návrhu ZoKVL ČR dne 21.02.2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluven: (MVDr.) Benda, Bernardy, Coufalová, Janoušková, Pokorný, Škarková

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 24.01.2017

v úterý 24. 01. 2017 od 14:00 hodin