Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 08.03.2018

na Sekretariátu KVL ČR, Novoměstská 2, 621 00 Brno

Komora veterinárních lékařů České republiky