Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kandidátní listiny pro volby do orgánů KVL ČR 2023

PŘEDSTAVENSTVO Bernardy Jan (5) Daniel Karel (13) Grym Martin (9) Horáková Hana (6) Janíková Iveta (12) Kalová Lucie (11) Kubějová […]

Poptávka cenové kalkulace advokátní úschovy pro volby KVL ČR

Vážení,

dovolujeme si Vás oslovit s poptávkou cenové kalkulace advokátní úschovy volebních obálek v souvislosti s volbami do orgánů Komory veterinárních lékařů ČR.

Výzva předsedům OS

Vážení předsedové a předsedkyně OS, jménem VoK si Vás dovoluji vyzvat k uspořádání předvolebních schůzí, vytvoření kandidátních listin pro volby […]

Oznámení Volební komise

Volební komise KVL v souladu s představenstvem KVL oznamuje zahájení primárních korespondenčních voleb. Lhůta pro podávání volebních návrhů počíná běžet […]

Harmonogram voleb do orgánů KVL

Představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky tímto vyhlašuje v souladu s článkem 2.2. volebního řádu Komory veterinárních lékařů České republiky […]

Komora veterinárních lékařů ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Administrativní pracovník/ce sekretariátu

Náplň práce:

Upozornění na falzifikát razítka

Upozornění Revizní komise Tento veterinární recept byl vyhotoven bez vědomí a souhlasu MVDr. Richarda Baťky a vzor použitého razítka neodpovídá […]

Falešné razítko – MVDr. Martina Jirásková

Upozornění Revizní komise MVDr. Martina Jirásková, reg. č. KVL ČR 4149, veškerá potvrzení vystavená po dni 19. 4. 2022 a […]

Falešné razítko – MVDr. Michal Pospíšil

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Michal Pospíšil, reg. č. KVL ČR 3466 a veškerá veterinární potvrzení […]

Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost – MVDr. Roy Rosen

Sp. zn. 1725/2021          V Brně dne 6. 1. 2022

Komora veterinárních lékařů České republiky jako samosprávná stavovská organizace sdružující veterinární lékaře, na kterou byla na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 381/1991 Sb.,

Falešné razítko – Jan Mayer

Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR sděluje, že matrika KVL ČR neeviduje žádnou osobu vystupující pod jménem Jan Mayer

KVL ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovnice/pracovník evidence členů

Požadavky:

VŠ vzdělání,
komunikační schopnosti, profesionální vystupování, zodpovědnost, samostatnost,

Poptávkové řízení na makléřskou společnost

Ekonomická komise Komory veterinárních lékařů vyhlašuje

Falešný recept – MVDr. Petr Čáp

Upozornění Revizní komise Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR sděluje, že KVL ČR neeviduje žádnou osobu vystupující pod jménem MVDr. […]

Falešné razítko – MVDr. Jan Dvořák

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jan Dvořák, a veškerá veterinární potvrzení opatřená níže uvedeným […]