Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Falešný recept a razítko

Upozornění Revizní komise Tento veterinární recept byl vyhotoven bez mého vědomí a souhlasu a vzor použitého razítka neodpovídá vzoru, který […]

Falešné razítko – MVDr. Martina Jirásková

Upozornění Revizní komise MVDr. Martina Jirásková, reg. č. KVL ČR 4149, veškerá potvrzení vystavená po dni 19. 4. 2022 a […]

Falešné razítko – MVDr. Michal Pospíšil

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Michal Pospíšil, reg. č. KVL ČR 3466 a veškerá veterinární potvrzení […]

Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost – MVDr. Roy Rosen

Sp. zn. 1725/2021          V Brně dne 6. 1. 2022

Komora veterinárních lékařů České republiky jako samosprávná stavovská organizace sdružující veterinární lékaře, na kterou byla na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 381/1991 Sb.,

Falešné razítko – Jan Mayer

Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR sděluje, že matrika KVL ČR neeviduje žádnou osobu vystupující pod jménem Jan Mayer

KVL ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovnice/pracovník evidence členů

Požadavky:

VŠ vzdělání,
komunikační schopnosti, profesionální vystupování, zodpovědnost, samostatnost,

Poptávkové řízení na makléřskou společnost

Ekonomická komise Komory veterinárních lékařů vyhlašuje

Falešný recept – MVDr. Petr Čáp

Upozornění Revizní komise Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR sděluje, že KVL ČR neeviduje žádnou osobu vystupující pod jménem MVDr. […]

Falešné razítko – MVDr. Jan Dvořák

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jan Dvořák, a veškerá veterinární potvrzení opatřená níže uvedeným […]

Falešný recept – MVDr. Jan Mára

Upozornění Revizní komise MVDr. Jan Mára, reg. č. KVL 289, prohlašuje, že níže uvedený vzor veterinárního receptu, i přes to, […]

Poptávkové řízení na dodavatele řešení webových stránek KVL ČR

Komora veterinárních lékařů ČR vypisuje poptávkové řízení na dodavatele řešení webových stránek KVL, které by měly být z kategorie administrovatelných […]

Falešné razítko – MVDr. Petr Soldátek

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používal nyní již bývalý člen KVL ČR MVDr. Petr Soldátek, reg. č. […]

Ztráta pracovního NTB – MVDr. Lenka Vanyoóvá

Revizní komise sděluje, že obdržela upozornění MVDr. Vanyoóvé na ztrátu jejího notebooku, obsahující databázi zdravotní dokumentace její kliniky.

Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost – MVDr. Miloš Staněk

Komora veterinárních lékařů České republiky jako samosprávná stavovská organizace sdružující veterinární lékaře, na kterou byla na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky,

Falešné razítko – MVDr. Jiří Beneš

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jiří Beneš, reg. č. KVL ČR 816, a rovněž podpis […]