Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej vstupenek zahájen 14.06.2016

Prodej vstupenek zahájen 14.06.2016

Čvc 29, 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Jak jistě již mnozí víte, představenstvo naší komory se rozhodlo navázat na tradici veterinárních plesů, pořádaných v Praze na Žofíně. Je pro vás připraven pestrý program, který je uveden v připojené pozvánce. Dříve, než uvedu technické informace, chtěl bych poděkovat firmám, které se rozhodly partnersky spolupracovat na realizaci plesu. Vám by jejich přízeň mohla pomoci při výběru vašich obchodních partnerů. Věřím, že se na této společenské akci sejdeme v hojném počtu a v dobré náladě. Toliko úvodem, nyní k praktickým informacím.