Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Celoslovenský veterinární ples ve Sliači

  Časopis Zvěrokruh 2/2019
     Z činnosti komory


Karel Daniel

Společné akce české a slovenské Komory veterinárních lékařů pokračují

Ve dvoraně lázeňského domu ve Sliači se 18. ledna uskutečnil další ročník Celoslovenského veterinárního plesu. Ten je každoročně pořádán za spolupráce Komory veterinárních lékařů SR, veterinární univerzity Košice a slovenské Státní veterinární a potravinové správy.

Ples zahájili představitelé těchto institucí a jako host také prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR Dr. R. Vaňousová. Na Slovensku je tato společenská událost komornějšího rázu než český žofínský reprezentační veterinární ples. I na Slovensku však slouží především k setkávání kolegů působících v různých oborech veterinární profese. Slovenským kolegům lze blahopřát k daleko těsnější spolupráci školy, státních i soukromých veterinárních lékařů. Sliačský ples je toho živým dokladem.

Karel Daniel