Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ceník úkonů Od pejska a kočičky

   Soudnička

Ceník úkonů Od pejska a kočičky

Příliš znalý majitel nechtěl zaplatit čtyři tisíce za vyšetření psa

Po předběžném objednání jsem přišla se svým psem k MVDr. Zkazilovi na veterinární kliniku U pejska a kočičky, kam mě poslal MVDr. První z veterinární ordinace V sousedství. Pan První psa předchozího dne vyšetřil, píchl dvě injekce, ale diagnózou si nebyl jist.

Budu si stěžovat

V čekárně MVDr. Zkazila jsem marně hledala ceník výkonů a ani během vyšetřování mě MVDr. Zkazil o ceně neinformoval. Pes dostal sedaci, poté iv. injekci kanylou narkózu. O ničem se se mnou předem nedomluvil. Na dotaz manžela, o jakou diagnózu se jedná, doktor Zkazil sdělil, že jde o onemocnění měkkých částí a ordinoval antibiotika. Po skončení vyšetření mi MVDr. Zkazil předal platební výměr na 3948 Kč. S tím jsem nepočítala, uhradila jsem tedy jen zálohu 1500 korun.

Den po té manžel žádal MVDr. Zkazila telefonicky o vyjasnění jednotlivých bodů účtu, vytkl lékaři, že nemá v ordinaci vyvěšen ceník služeb. Nesouhlasil se základním hematologickým vyšetřením (hemolyzovaná krev odebraná 24 hod. před vyšetřením), dále s biochemickým vyšetřením, které nebylo indikačně nutné. MVDr. Zkazil souhlasil s odečtením biochemického vyšetření, ale nesouhlasil s odečtením hematologického vyšetření.

Zrentgenoval zdravou stranu

Dále manžel oponoval proti cenám RTG vyšetření celkem Kč 1100,- viz účet, lékař rentgenoval i zdravou stranu, takže částka za RTG snímky je nepřiměřená. Práce lékaře 1,5 hod. Kč 900,- je duplicitní s výkony – základní vyšetření – sedace, posouzení RTG.

MVDr. Zkazil tedy poslal doporučeně nový platební výměr. Oba přiložené platební výměry mají stejné číslo platebního dokladu, stejné datum odeslání, ačkoli první na částku Kč 3948,- mi byl osobně předán v ordinaci a další na rozdílnou částku byl odeslán poštou.

MVDr. Zkazil odmítl osobní schůzku a nemohl být sepsán zápis o stížnosti na platební výměr, proto zasílám celý případ k posouzení revizní komisí, což dávám MVDr. Zkazilovi na vědomí.

Zbytek částky zaplatím po přešetření. Výsledky šetření předám Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR.

Upomínka

MVDr. Zkazil: Neobdržel jsem doplatek za vyšetření vaší fenky Lucy v částce 2448,- Kč. Protože jste nedodrželi naši telefonickou dohodu, podle které jsem vám zaslal nový účet bez částky za biochemické vyšetření, který jste měli obratem uhradit, žádám původní částku. V opačném případě budu postupovat soudní cestou.

Nechutně smlouval, řekl Zkazil

Stížnost pí. Postižené obsahuje nepřesnosti.

1/ Pacient byl na naše pracoviště odeslán MVDr. Prvním se žádostí o RTG vyšetření hlavy, hematologické a biochemické vyšetření krve (krev a sérum odebrané předchozího dne před aplikací léků přinesl majitel).

2/ Pacienta doprovázela nejen paní Postižená, ale i její manžel MUDr. Postižený. O zdravotním stavu psa, jednotlivých vyšetřeních, jejich výsledcích i o cenách jsem jednal výhradně s panem doktorem, který mi sdělil, že je internista. Ceník úkonů v čekárně vyvěšen nebyl, neboť jej krátce předtím někdo z nástěnky odcizil. Visí ale neustále v ordinaci.

MUDr. Postižený mi kladl tolik dotazů – například jaká je účinná látka Atb. naordinovaných Dr. Prvním – Baytril-Enrofloxacin, jaké sedativum a anestetikum pacientovi aplikujeme – Domitor-Medetomidin + Recofol-Propofol, jaká vyšetření budeme provádět…), že jsem jej požádal o strpení, abych se vůbec mohl soustředit na výpočet dávek a stanovení průběhu vyšetření. Snažil jsem se vše přesně sdělit hlavně proto, že některé otázky byly na specialistu – internistu poněkud neodborné. Za celé cca 2 hodiny, které rodina Poškozených na naší klinice strávila, však nepadl ani jediný dotaz týkající se ceny vyšetření, a to ani po vystavení účtu. Ten Dr. Poškozený zaplatil pouze zčásti, s tím, že zbytek částky doplatí druhý den u Dr. Prvního. Na výši účtované částky si nestěžoval. O veškerých krocích při vyšetřování pacienta byl podrobně informován. Stejně tak o výsledku vyšetření a doporučení pokračovat v započaté terapii antibiotiky. S průběhem a výsledky vyšetření byli majitelé spokojeni.

Mohl to odmítnout

3/ Druhý den pan Postižený telefonicky sdělil, že nesouhlasí s cenami vyšetření. Poskytl jsem mu tedy vysvětlení účtu položku po položce. Dr. Postižený se snažil zaplatit co nejméně, neboť se pokoušel usmlouvat u každé položky účtu nižší cenu. Např. vyšetření krve: přišel na vyšetření se dvěma zkumavkami s plnou krví s EDTA a plazmou a žádankou o vyšetření a den poté se divil, proč jsem krev vyšetřil bez jeho vědomí. Smlouval o každý RTG snímek – např. tvrdil, že není nutné zhotovovat kontralaterální snímky apod. Byl jsem jeho chováním a argumenty natolik znechucen, že ustoupil. Navrhl jsem, ať tedy neplatí biochemické vyšetření krve, protože proti tomu protestoval snad nejvíce. S tímto Dr. Postižený souhlasil. Jelikož tuto dohodu nedodržel, požaduji uhrazení celé částky.

4/ Ani jeden snímek nebyl zbytečný (viz kopie zdravotní dokumentace). Hematologické vyšetření bylo nutné udělat z den staré krve, neboť ta byla odebrána před aplikací léčiv. Pro nás nejdůležitější údaj – počet leukocytů se ani po 24 hodinách uskladnění v chladničce výrazně nemění, neboť náš analyzátor počítá jádra leukocytů po jejich uměle navozené lýze. Rovněž biochemické vyšetření mělo dostatečnou vypovídací hodnotu (neboť jsou známy křivky poklesu jednotlivých parametrů v závislosti na čase a teplotě) a tento soubor parametrů je u nás vyšetřován standardně před každou anestezií (maj. má samozřejmě možnost vyšetření odmítnout – v tom případě požadujeme písemný souhlas s anestezií bez před operačního vyšetření). Práce lékaře byla účtována za 1 hodinu a to v nejnižší sazbě na naší klinice užívané (900-1800 Kč/h) a rozhodně není duplicitní s žádnými dalšími úkony, které byly učiněny ve zbývajících cca 60 minutách pobytu pacienta s majiteli na naší klinice.

Závěrem bych rád upozornil, že při všech jednáních s Dr. Postiženým byl vždy přítomen některý z mých kolegů a to i při telefonických hovorech, které jsem vedl s hlasitým připoslechem.

Ceny jsou smluvní, řekla komise

Dle § 6, odst.1, profesního řádu je výše požadovaného honoráře za veterinární úkony zásadně smluvní. Profesní řád neukládá povinnost veterinárnímu lékaři mít vyvěšený ceník. Nicméně Dr. Zkazil od Pejska a kočičky oznámil, že takovýto ceník je v ordinaci k dispozici.

K námitce neopodstatněnosti RTG a biochemického vyšetření sdělujeme, že určení jednotlivých vyšetření je v kompetenci veterinárního lékaře.

Revizní komise KVL ČR konstatuje, že stížnost na výši úhrady za provedení veterinárních úkonů jí nepřísluší.

Upozorňuji, že jména a názvy nejsou skutečné

Připravil MVDr. Petr Matušina