Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Červivá játra se vracejí

Červivá játra se vracejí

Veterinář k řeckým bájím:
Nezávadná játra měl Prométeus asi,
když na nich orel tak dlouho pochutnal si…

Na Slovensku i v Čechách se stahují z trhu konzervy s tresčími játry od polského výrobce, ve kterých byl zjištěn parazit, který vypadá jako málo hezký „červík“. Jelikož jsme informaci obdrželi včas, je celá zásilka nyní stahována z trhu, aby byla buď vrácena výrobci, nebo zlikvidována v asanačním podniku.

Včera Státní veterinární správa ČR obdržela systémem rychlého varování zprávu, že na Slovensku zjistili v polské konzervě tresčí játra ve vlastním oleji larvy hlístice rodu Anisakis. Takovýto výrobek není vhodný pro lidskou spotřebu, poněvadž přítomnost parazitů vzbuzuje u konzumenta odpor a dále neodpovídá nařízení 853/2004, které výslovně říká, že provozovatel potravinářského podniku nesmí uvést na trh k lidské spotřebě produkty rybolovu, které jsou viditelně napadeny parazity.

Larvy hlístic, které lze někdy nalézt v tělech ryb, mají nitkovité tělo, spirálovitě zatočeného tvaru, světlešedé barvy. Dosahují délky 15 až 26 mm a tloušťky 0,1 až 0,4 mm, čili jsou poměrně malé. Jsou fixovány na povrch orgánů dutiny tělní. Nejčastěji na gonádách, zejména na jikrách, méně na mlíčí, ale také v menším množství na játrech a střevech. Zřídka ve svalovině mořských ryb.

I kdyby někdo konzervu s játry s larvami hlístic pozřel, nedošel by újmy na zdraví, neboť jejich devitalizaci spolehlivě zabezpečí
– hluboké zmrazení,
– tepelná úprava (minimální teplota v jádře 70 °C, což je u konzerv bezpečně zajištěno),
– úprava solením,
– úprava marinováním.

Každopádně je možné potvrdit, že jedna šarže výrobku tresčí játra ve vlastním oleji již byla stažena a druhá se právě stahuje.