Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Češi by měli velryby rádi

Češi by měli velryby rádi

Na návrh švýcarského delegáta Richarda Welenmanna proběhla věcná diskuze o opětovném povolení k lovu velryb na Islandu. Zejména irský zástupce Petr Nowlan zaujal věcné stanovisko s tím, že Island je dostatečně kompetentní stanovit počty velryb a trendy jejich obnovy. Návrh na rezoluci, která by byla postoupena ústřednímu zasedání veterinářů, nakonec těsně neprošel a zvítězila argumentace spíše chladných seveřanů, že veterináři by neměli vstupovat do emotivních témat jako stav,

kterému přísluší posuzovat zdraví a jeho poruchy, a k obecným tématům se vyjadřovat jako jednotlivci.

Hlasoval jsem pro společnou rezoluci, neboť ochrana zvířat, jak je zvykem v našich zemích, přísluší především veterinárním lékařům, kteří jsou u nás považováni za přirozené ochránce zvířat, bez ohledu na emoce.

(berny)