Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Cestování se psy a kočkami do Velké Británie, Irska, Maltu a Švédska po 1.1.2012

Změna nařízení (ES) č. 998/2003

o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu

Dnem 31. prosince 2011 končí povinnost provádění

sérologického vyšetření na prokázání titru protilátek proti vzteklině
u psů a koček

při cestování do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu
z ostatní členských států EU


Cestování se psy a kočkami do Velké Británie, Irska a na Maltu po 1. lednu 2012

Zvíře musí být

  • označeno mikročipem
  • doprovázeno pasem
  • platně očkováno proti vzteklině (očkování se stává platným 21 dnů po vakcinaci); při očkování musí být zvíře již označeno
  • ošetřeno proti echinokokóze (klíšťatům) – lhůty pro ošetření budou upřesněny nově připravovaným nařízením

Cestování se psy a kočkami do Švédska po 1. lednu 2012

Zvíře musí být

  • označeno mikročipem; označení tetováním bude uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. 7. 2011
  • doprovázeno pasem
  • platně očkováno proti vzteklině (očkování se stává platným 21 dnů po vakcinaci); při očkování musí být zvíře již označeno

Ošetření proti echinokokóze nebude při cestování do Švédska vyžadováno.


Odkazy na internetové stránky

Velká Británie
http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/pet-owners/#from1jan
http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb13582-bringing-pets-to-uk110706.pdf

Irsko
http://www.agriculture.gov.ie/pets/changestoentryrequirementsfrom1january2012exceptfromtheuk/

Švédsko
http://www.sjv.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/import/dogsandcats/futurenewrulesfordogandcatimport.4.14121bbd12def92a91780004572.html