Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu – změna nařízení EP a Rady (ES) 998/2003

Naše značka : 2004 / 707 / VET Vyřizuje : Dr. Smolová
 

Všem KVS/MěVS
a jejich inspektorátům,
KC a KVL Brno,
IC Liberec

 

Praha 16.7.2004

Věc: Cestování se zvířaty v zájmovém chovu – změna nařízení EP a Rady (ES) 998/2003

Na jednání stálého veterinárního výboru v Bruselu dne 14. 7. 2004 bylo rozhodnuto o změně nařízení EP a Rady (ES) 998/2003, o veterinárních požadavcích na neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. Do seznamu členských států v příloze č. II. části A nařízení, ve kterém jsou uvedeny Velká Británie, Irsko a Švédsko, byl zařazen další členský stát Malta. To znamená, že pro cestování se zvířetem v zájmovém chovu budou pro vstup na území Malty platit obdobné podmínky jako pro vstup na území Velké Británie, Irska a Švédska.

Zároveň byly schváleny další dvě laboratoře pro provádění sérologického vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině, a to v Portugalsku a v Polsku. Adresa polské laboratoře: National Veterinary Research Institute, Al. Partyzantow 57, 24-100 Pulawy.

S pozdravem

MVDr. Josef V i t á s e k, Ph.D.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat