Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

CEVEO Veterinární kooperace, východ – západ

  Z činnosti komory

(příklad z regionu Rhône-Alpes už po 20 roků, 1992 – 2012)

Luboš Borkovec

Lyon, Francie, mezi 18 až 24. zářím 2012 se stal místem konání konference

 

Co to je Ceveo?

Je to organizace vzniklá jako odbočka Veterinářů bez hranic a s její podporou. Vznikla jako reakce na žádost veterinárních lékařů z mnoha zemí původního socialistického bloku, kteří se po pádu železné opony odštěpovali ze státních veterinárních služeb a začínali privátně vykonávat veterinární praxe.

Tato asociace je fi nancována regionem Rhône-Alpes, Generální radou departmentu Rhône a l’Ain, rovněž MAE, zvláště při počátku. Také privátní fondy ji podporují, zejména MERIAL, a také má fi nance z členských příspěvků.

Ceveo nabízela svou pomoc při:

• Organizování a struktura privátních veterinárních aktivit

• Pomoc při vytvoření národních asociací (komor, řádů) sdružujících privátní veterinární lékaře

• Role a statut privátního veterinární lékaře

• Vztahy a spolupráce státních a privátních veterinárních lékařů

• Proskripce a prodej veterinárních léků/farmakovigilance.

• Sledování a působení při výrobě různých živočišných produktů a masa

• Sledování zdraví a prevence u hospodářských zvířat ve specializovaných chovech (prasata/drůbež).

Jakou formou Ceveo pracovala:

• Jedno až maximálně dvoutýdenními misemi prostřednictvím veterinárních lékařů nebo veterinárních odborných specialistů

• Přednášky nebo praktické ukázky.

• Pozváním veterinárních lékařů k veterinárním praktikům tak, aby se mohli společně zúčastňovat veterinární praxe ve Francii

• Propagace francouzštiny v mezinárodním styku.

 

…u distributora veterinárních léčiv ALCYON

Krátká bilance dosavadních společných aktivit s KVL ČR

Po prvním setkání a vzájemné dohodě s prezidentem CEVEO Dr. Bernardem Lobiettim a dle potřeb KVL ČR se nejprve v r. 1996 uskutečnily v ČR přednášky o organizaci veterinárních služeb, působnosti privátních francouzských veterinárních lékařů, o lécích a jejich distribuci ve Francii (Dr. Bernard Lobietti).

V dalších letech pak následovaly návštěvy představitelů KVL ČR na Veterinární univerzitě v Lyonu, na ředitelství státní veterinární správy a dalších státních institucích. Byly zorganizovány a následně uskutečněny stáže skupiny českých kolegů u privátních francouzských veterinárních lékařů v regionu Rhones-Alpes.

Do ČR byli z Francie zajištěni před nášející pro semináře spolupořádané s VFU i s organizací VETEDUCA O i leitidách a hemoragických enteritidách (prof. Arlette Laval).

O chovech mléčného skotu a terapii mastitid přednášel Dr. Pierre Brouillet, o výrobě sýrů ve Francii – farmakovigilanci a kvalitě produkce živočišné výroby Jacques Th ibaud. O nejnovějším využívání možností elektroniky a informatiky v řízení veterinárních ordinací a klinik přednášel Dr. Cadot.

…v sobotu byly přednášeny příspěvky jednotlivých delegací

 

V součinnosti se Slovenskou komorou veterinárních lékařů francouzští kolegové prezentovali šňůru přednášek na Slovensku a v Brně – klinické příznaky bovinních spongiformních encefalopatií a s tím spojená opatření ve Francii (P. Chambon), o distribuci, předepisování veterinárních léčiv, o roli a statutu praktických veterinárních lékařů (P. Buisson).

Posledním francouzským příspěvkem byla prezentace Dr. Ponceleta o klinických příznacích blue tongue a etologii přenašečů z dubna 2007 při VETFair v Hradci Králové.

Dle okamžitých ohlasů byl český příspěvek hodnocen velmi kladně.

Průběh jednání

Vlastním automobilem jsem ze Znojma 20. 9. 2012 dorazil do Dagneux severně od Lyonu dopoledne 21. 9. a zde jsem byl ubytován na náklady CEVEO (do 23. 9. 2012).

S dalšími delegacemi ze zahraničí ( Srbsko, Bulharsko, Laos, Litva, Madagaskar, Moldávie, Rumunsko, Ukrajina, Makedonie, Kyrgyzstán) jsme 21. 9. navštívili továrnu, kde nám byl vysvětlen chov bourců morušových a výrobní postupy slavného lyonského hedvábí.

Následovala návštěva s malým pohoštěním v jedné z největších organizací pro distribuci veterinárních léků a potřeb ALCYON.

Další den sobota 22. 9., byl určen pro vlastní jednání a příspěvky zahraničních delegací. Za francouzské pořadatele a spolupracující veterinární organizace vystoupili:

Christian RONDEAU
Président d’honneur du C.S.O.

Michel BAUSSIER
Président du C.S.O.

Jacques CODFRAIN
Président de FVI

Stéphane MARTINOT
Directeur de Vet Agro Sup

Pierre BUISSON
Président SNVEL

Christophe BRARD
Président SNGTV

Christophe BUHOT
Président de FVE

Pierre BROUILLET
Président de l’UVRA et CVPFI

J. M. PETIOT
Président du CRO RRA

Jménem všech našich kolegů z KVL ČR jsem (spolu s ostatními reprezentanty zahraničních delegací) vyjmenoval a zhodnotil všechny dosavadní akce. Za tuto dosavadní spolupráci, mnoho dalších krátkých telefonických konzultací i toto pozvání jsem poděkoval všem z CEVEO i jejich spolupracovníkům a známým, kterí se o nás vždy starali.

Na závěr tohoto výročního zasedání byli všichni účastníci se zahraničními delegacemi pozváni na společnou večeři ve Veterinární škole VetAgro Sup. v Marcy l’Etoile v Lyonu.

 

…malé občerstvení a a neformální, přátelská diskuze

23. 9. jsem z Lyonu odjel ke svému strýci a kolegovi do Les Hauts Geneveys ve Švýcarsku a dojednal s ním jeho budoucí práci o praktických veterinářích pracujících v rámci veterinární expertízy v Alžírsku v 60. letech minulého století. Zde jsem přespal na náklady švýcarského kolegy Dr. Fellratha. Do Znojma jsem se vrátil nad ránem 25. 9. 2012.

Zhodnocení

Podle okamžitých ohlasů byl český příspěvek hodnocen velmi kladně. Nejpočetnější delegace přijela z Ukrajiny – plný autobus převážně mladých kolegů a kolegyň i s překladatelkou.

Nabízí se další nové možnosti pro odbornou spolupráci. Je totiž vytvořeno několik dalších veterinárních organizací s mezinárodní působností, což může být tématem pro zahraniční komisi k prostudování.

Osobně mne třeba zaujal příspěvek kolegy z Madagaskaru, kde se střetávají generace veterinářů, kteří vystudovali nejprve na francouzských univerzitách, pak ti, co vystudovali na veterinárních univerzitách v zemích východního bloku a teď už jsou v praxi veterináři z madagaskarských fakult. Názorově i znalostmi nejsou vždy na obdobné úrovni. Není pak vždy snadná vzájemná spolupráce.

K okamžitému využití pro naše kolegy a zejména absolventy se nabízí pozvat francouzského kolegu Jeana Paula Berruyera na téma :

„Jak založit veterinární ordinaci nebo kliniku“. Názorně na fotografi ích jsou ukázány přednosti i chyby, které přitáhnou, nebo odradí klientelu (význam parkoviště, frekventované trasy, možnost prostoru pro další růst, knihovna pro pracovníky, nové metody, uplatnění informatiky i pro klienty).

 
Ve Znojmě 28. 09. 2012
L. Borkovec