Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Chirurgie psů a koček

 
Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

MVDr. Jan Slabý

Sekce chirurgie psů a koček

Ve dnech 19. a 20. 9. 2013 jsem se zúčastnil odborného programu věnovaného ortopedii v sekci chirurgie psů a koček v rámci 150. Světového veterinárního kongresu v Praze. Většina odborného programu byla prezentována dvěma světově uznávanými předními odborníky v oboru ortopedie malých zvířat a diplomanty Americké koleje veterinárních chirurgů, jmenovitě Brianem S. Bealem, DVM z Gulf Coast Specialists, Houston a profesorem Donem A. Hulsem, DVM z Texas A & M University.

Se dvěma prezentacemi vystoupil v programu také domácí přednášející prof. Alois Nečas z brněnské almamater. V rámci čtvrtečního programu prof. Hulse vystoupil se zajímavou přednáškou na téma etiologie a diagnostiky ruptury LCC, zaměřenou zejména na odhalení parciálních ruptur předního zkříženého vazu, dále pak s prezentací zaměřenou na téma extrakapsulární stabilizace. V té byl zdůrazněn význam použití již delší dobu známých isometrických bodů a současný trend ve fi xaci s využitím různých typů kostních kotev včetně nových high-tech materiálů sutur, jako je Fiber-Wire, Fiber-Tape či Tight Rope (vše obchodní značky). V další prezentaci profesor Hulse představil novou modifi kaci techniky TPLO, a to techniku označovanou zkratkou CBLO.

 

THERESA W. FOSSUMOVÁ ŘEDITELKA TEXAS A & M INSTITUTU PRO PREKLINICKÉ STUDIE (TIPS)

Zkratka v sobě zahrnuje termín „CORA based levelling osteo-tomy“ což je modifi kace původní techniky využívající měření CORA (center of rotation of angulation), které je odborné veřejnosti dobře známé z pokročilého plánování korekčních osteotomií dlouhých kostí. CBLO je inovativní a zřejmě i perspektivní technika, která vede radiální semicirkulární osteotomii v proximální diafýze tibie tak, že střed otáčení radiálního listu pily je distálně pod osteotomií, tedy v opačném postavení než při klasickém TPLO.

D. A. HULSE

 

Výsledkem je pak oddělení proximálního segmentu tibie, který zahrnuje i tuberositas tibiae. Tento pro-ximální segment je pak rotován kraniálně tak, aby bylo dosaženo požadovaného úhlu tibiálního plató a zároveň i úhlu přímého patelárního vazu kolem 90°. CBLO tedy ovlivňuje jak úhel tibiálního plató (TPA), tak i úhel přímého patelárního vazu (PTA). Fixace je prováděna uzamykatelnými ploténkami a šrouby. Výhodou techniky by mělo být oproti TPLO rychlejší hojení, možnost použití u juvenilních pacientů a také užití u pacientů s excesivním sklonem tibiálního plató. V poslední prezentaci prof. Hulse hovořil o vlastním konceptu řešení poranění tendo calcanei communis

se zdůrazněním významu ochrany a odlehčení sutury šlachy pomocí stabilizace talokrurálního kloubu. Trendem v této stabilizaci je použití zevních fi xátorů, a to jak rigidních, tak pohyblivých s nastavitelným kloubem. Prof. A. Nečas vystoupil s prezentací chirurgických metod řešení ruptury LCC. Dr. Beale pak přednesl prezentace na téma současných trendů v TPLO a na téma chirurgie menisku.

V přednášce zabývající se ošetřením menisku se Dr. Beale věnoval zejména velmi aktuální problematice indikace provedení uvolnění zadního rohu mediálního menisku. Další přednáška byla věnována terapii DKK u juvenilních psů. V poslední čtvrteční přednášce hovořil Dr. Beale na téma poranění kolaterálních vazů v tarzálním kloubu.

Páteční program zahájil prof. Nečas přednáškou na téma: OCD a současné trendy chirurgické léčby. Prezentoval zde vlastní výsledky léčby osteochondrózy kolenního kloubu metodou mosaikoplastiky. Následovaly dvě přednášky na téma dysplazie loketního kloubu (DLK). První byla velmi zajímavá přednáška prof. Hulse na téma fragmentace processus coronoideus medialis (FCPM), s důrazem na význam inkongruity loketního kloubu pro patogenezi onemocnění.

 

D. A. WILKIE

Byl prezentován i nový pohled na patogenezi vzniku FCPM ve smyslu výrazného vlivu tahu distální úponové šlachy m. biceps brachii. Tyto poznatky vyústily v nové terapeutické postupy, které se zaměřují na odstranění tohoto negativního vlivu uvolněním úponové šlachy bicepsu od ulny (BT nebo BURP tedy biceps release nebo biceps ulnar release procedure). V další prezentaci Don Hulse hovořil o svém přístupu k řešení volného ankoneálního výběžku (UAP). Následovala přednáška B. Beala na téma řešení tříštivých fraktur dlouhých kostí metodou biologické osteosyntézy pomocí rod and plate techniky s využitím uzamykatelných (úhlově stabilních) kostních plotének a šroubů. Prof. Hulse pak prezentoval zkušenosti s řešením deformit předloktí pomocí CORA osteotomií a využití bezhlavičkových kompresních šroubů, zejména při fi xaci intraartikulárních fraktur. Dr. Beale pak prezentoval zajímavé příspěvky na téma mediální luxace pately, léčby fraktur předloktí u toy plemen psů a koček a na téma indikace a provedení pankarpální artrodézy. Celý program pak zakončila aktivní panelová diskuse.

Absolvovaný odborný program ortopedické sekce splnil moje očekávání a bylo prezentováno mnoho nových poznatků, technik a trendů z oblasti veterinární ortopedie a traumatologie. Ve smyslu úrovně a náročnosti prezentovaných informací hodnotím program jako mírně pokročilý, což zřejmě odpovídá běžnému zaměření takto velkého kongresu. Zájem posluchačů o problematiku byl patrný i z mnoha dotazů v rámci diskusí k jednotlivým prezentacím a také z kuloárních debat na prezentovaná témata. Jako pozitivní fakt lze také hodnotit to, že veškeré přednášky ortopedického programu byly na základě zájmu účastníků z ČR simultánně tlumočeny do češtiny. Organizátorům programu ortopedické části chirurgické sekce malých zvířat nezbývá než poděkovat za uspořádání zajímavé odborné akce.

 
MVDr. Jan Slabý