Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Chovatelé psů v hledáčku zákonodárců

O chovatele psů nebyl nikdy ze strany zákonodárného sboru takový zájem, jak je tomu nyní. Pomineme-li označování psů čipem, které se díky pozměňovacímu návrhu poslankyně Moniky Červíčkové z hnutí ANO 2011 pravděpodobně stane povinné již pro psy do 3 měsíců věku, chystají se další významné změny, které nemusejí být všem chovatelů příjemné.

Ty se týkají především chovatelů, kteří se rádi obklopují vícero psíky, respektive fenami. Dřívější povinnost majitelů pěti a více fen hlásit svůj chov státní veterinární správě se nyní zmenší na pouhé tři a více fen nad jeden rok věku, navíc se ohlašovací povinnost týká i fen vykastrovaných. Chovatel bude mít na ohlášení pouhých sedm dní, ve stejném termínu pak bude povinen hlásit u úhyn zvířete. Určující se bere počet psů v domácnosti, rodinní příslušníci si tedy nebudou moci mezi sebou feny rozdělit tak, aby na jednoho z nich připadla jedna či dvě zvířata.

V novele zákona na ochranu zvířat proti týrání se navíc objevuje požadavek na zavedení evidenčního listu vrhu štěňat, který by byl chovatel povinen uchovávat. Návrh obsahuje i povinnost předávat při prodeji štěněte novému majiteli informace o dosavadním způsobu krmení a instrukce o péči o štěně.

Utahování šroubů má ambici potírat nelegální množírny, kterým hrozí pokuta až 500 tisíc Kč. Další novelou sledující tvrdý postup proti chovatelům, kteří pokoutně množí psy za účelem výhodného byznysu, je chystaná novela trestního zákoníku. V ní je obsažena za provozování nelegální množírny horní sazba minimálně 8 let a policie bude oprávněna použít operativně pátracích prostředků, čímž by se měla zvýšit prokazatelnost těchto činů.

Zdali nebude jediným efektem těchto drakonických opatření pouze výrazné znepříjemnění chovu psů pro poctivé a bezproblémové chovatele, to ukáže až čas. Nezbývá než věřit, že provozovatele množíren chystané hrozby či uplatněné tresty od jejich činnosti odradí.