Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Chybu toleruji, zavřenou ordinaci ne

   Soudnička

Chybu toleruji, zavřenou ordinaci ne

Podáváme stížnost na veterinárního lékaře MVDr. Manuálního, který byl veterinářem našeho psa asi od roku 1997, kdy mu úspěšně operativně odstranil trn z pravé přední packy. Od té doby byl náš pes v dobrém zdravotním stavu a kromě pravidelného očkování a běžného odčervení jsme pomoc veterináře nepotřebovali. Vše se změnilo v letošním roce od měsíce června. Pes začal zvracet a měl průjem. Pan MVDr. Manuální mu jen na základě vizuálního vyšetření předepsal dietu (pouze jím dodané granule) a antibiotika. Místo toho, aby se pejskovi ulevilo, průjem se naopak zintenzivnil, byl vodový a krvavý. V příba1ovém letáku antibiotik jsme našli upozornění, že v takovém případě je třeba lék vysadit a zavést jinou léčbu. Na to jsme však panem veterinářem upozorněni nebyli. Antibiotika jsme pejskovi přestali dávat a navštívili znovu pana Manuálního. Dostali jsme jiné prášky – Entizol, po kterých potíže ustaly. Dovolujeme si upozornit, že opět nebylo provedeno žádné důkladnější vyšetření jako odběr krve, výtěry, rozbor stolice. Jedině změřil teplotu zasunutím teploměru do konečníku, což bylo pro psa vzhledem k častým průjmům velmi bolestivé a podle našeho názoru úplně zbytečné. Poslední fáze nastala ve druhé polovině července. Pejsek začal mít pohybové potíže, přestával mít zájem o stravu, přestože jinak byl po celý svůj život velmi při chuti. Takže jsme byli opět na ošetření u pana Manuálního. Udělal pejskovi rentgen a jeho diagnóza zněla: srůst obratle v místě hrudní páteře. Na to jsme dostali lék Prednison. Protože jsme měli koncem měsíce odjíždět na dovolenou do Chorvatska a chtěli jsme ho vzít s sebou, zeptali jsme se na názor pana doktora, zda to bude možné. Jeho odpověď byla kladná, s tím že se nejedná o nic vážného, a vydal nám mezinárodní průkaz. Žádná další vyšetření neprovedl.

Zdravotní stav pejska se ale znovu zhoršil. Nechtěl se pohybovat, chodit ven, těžce dýchal a třásl se. Znovu jsme se obrátili na pana Manuálního dne 24. 7. odpoledne. Výslovně jsme ho upozornili, že pejsek je člen naší rodiny, že nám na něm velice záleží, a proto jsme ochotni uhradit jakkoli náročné vyšetření nebo léčbu. Pan doktor psa pohledově a manuálně vyšetřil a řekl, že bude v léčbě podle už stanovené diagnózy pokračovat pomocí injekcí.

Myslíme si, že to našemu psovi více uškodilo, než pomohlo. Večer a v noci už byl na tom pejsek velmi špatně. Krátce po půlnoci jsme několikrát volali pana Manuálního na mobil, na kterém inzeruje nonstop službu. Bezvýsledně. Přesto jsme ještě živého pejska naložili do auta a dojeli asi 10 km k ordinaci. U vrat nebyl zvonek, na bušení do vrat a troubení reagovala celá vesnice jen pan doktor, který nabízí nepřetržitou službu, se neozval vůbec. Takže kolem jedné hodiny ranní dne 25. 7. náš pes před vraty veterinární ordinace pana Manuálního dokonal.

Z toho, že pan Manuální psa několik hodin před smrtí vyšetřoval a nerozpoznal vážnost jeho

zdravotního stavu, je evidentní, že se dopustil vážné profesní chyby veterinárního lékaře.

Ale to, že nedodržuje pohotovostní službu, považujeme za naprosto neomluvitelné. Ráno pan Manuální telefon vzal, ale za úmrtí psa, ani za svou nepřítomnost v době nonstop pohotovosti neprojevil žádnou odpovědnost. Uznal jen, že na jím stanovenou diagnózu pes neuhynul, a měl zájem o jeho tělo. V tom jsme mu nevyhověli. Takový byl smutný konec našeho pejska, který s námi strávil jedenáct let. Mohlo by se to zdát poměrně hodně, ale byl to kříženec, vážil 13 – 14 kg, pejskové jeho „kategorie“ se dožívají 15 i více let. Vůbec si v současnosti neskrýváme, že velkou chybu jsme udělali sami v tom, že když byl ještě čas, nepřešli jsme k jinému veterináři. Bohužel pozdě jsme zjistili, že již více lidí má s panem Manuálním podobné zkušenosti – ale naštěstí pro ně ještě včas přešli jinam. To si budeme vyčítat už navždy, protože si myslíme, že při správné péči s námi náš pejsek mohl být ještě několik let.

Jsme ale také přesvědčeni, že řady chyb se dopustil i pan Manuální. Zejména neodpustitelné je podle našeho názoru, že nepravdivě inzeruje nonstop službu. Pan Manuální je mladý, velmi sebevědomý a suverénní. Nadstandardní má však jedině ceny. Opravdová profesionalita se ale nabývá úplně jinak. Pro nás jako zákazníky by bylo milejší, kdyby z těchto vlastností něco slevil ve prospěch čtyřnohých pacientů, a když třeba něco neví nebo si není jistý, nás odkázal na jiného specialistu.

V přílohách přikládáme kopie dokumentů, které máme k dispozici. Pan Manuální vedl dokumentaci pomocí PC, měl by tedy, pokud má zájem na vysvětlení případu, další podklady poskytnout. V případě nejasností nebo potřeby doplňujících informací jsme ochotní spolupracovat.

Břicho měl jak balón

Vážení kolegové, zasílám vám vyjádření ke stížnosti manželů Půlnočních na moji osobu. V příloze zasílám výpis denních záznamů, které byly při ošetřování psa provedeny spolu s RTG snímkem.

K tvrzení majitelů chci pouze dodat, že se jednalo o velmi agresivního psa, chovajícího se tak pouze v ordinaci, který nebyl nikdy zvládnutelný, např. při vakcinaci jej museli fixovat s problémy dva dospělí lidé. Tzn., že jakékoliv vyšetřovací postupy u psa byly ve většině případů nemožné, velkým problémem byl i tak jednoduchý úkon, jako je měření teploty.

Je pravdou, že v noci z 24. 7. na 25. 7. jsem nebyl dosažitelný, neboť jsem byl z rodinných důvodů mimo své bydliště a vracel jsem se do ordinace až 25. 7. v 7.00 hod. Přibližně kolem sedmé hodiny mne kontaktovala paní Půlnoční s tím, že mi oznámila, že pes v noci uhynul. Sdělila mi, že se pes kolem 22.00 hod. nafoukl, že měl „břicho jako balon“ a začal ztíženě dýchat. Po velmi krátkém rozhovoru jsem majitelce nabídl provedení PA vyšetření, které odmítla a zavěsila. V případě mé nepřítomnosti v ordinaci je vždy na ceduli umístěno telefonní číslo na jiné pracoviště, které zajišťuje službu.

(Z připojené zdravotní dokumentace je patrné, že pacient byl při každé návštěvě agresivní a tudíž těžko vyšetřitelný. Přitom nejzajímavější byl záznam z 22. 7. Cit.: „Subjektivní potíže: pohybové potíže, pes špatně nastupuje do auta, nemůže vyskočit, toporná chůze na pánevní končetiny, majitel si koupil v lékárně na radu lékárníka Rimadyl tbl. Ten nefunguje, nelze vyšetřit pro agresivitu, RTG páteře – spondylóza Th12 a Th13.)

V případě potřeby jsem ochoten podat další informace.

Další dokumenty nemám

K vaší žádosti o doplnění dokumentace k naší stížnosti na Dr. Manuálního oznamujeme, že další materiály k dispozici nemáme. Žádný jiný veterinární lékař léčbě našeho psa bohužel účasten nebyl. To jsme již zdůraznili v prvním dopise. Rimadyl pejskovi předepsal asi před rokem Dr. Manuální ke zlepšení pohyblivosti, když špatně pohyboval zadníma nohama. Tehdy se stav psa po použití léku zlepšil. Dost dobře nechápeme, jak to souvisí s jeho úmrtím.

Posmrtné vyšetření psa jsme provést nenechali, protože jsme byli zdrceni jeho ztrátou a na další návštěvy veterinářů jsme neměli po zkušenosti s panem Manuálním chuť. Asi jsme udělali chybu, možná to mohlo pomoci živým psům.

Dovolujeme si však upozornit, že hlavním předmětem naší stížnosti bylo to, že pan Manuální evidentně nedodržuje nonstop službu. To, že nedokázal určit správnou diagnózu, je snad dostatečně patrné z toho, že „srůst obratle v místě hrudní páteře“ nemůže být pro psa smrtelný. Nehledě k tomu, že to Dr. Manuální bezprostředně po jeho úmrtí uznal.

K inzerci dodávám

1. Spolupracují se mnou dvě veterinární techničky (jedna je v současné době na mateřské dovolené), externě veterinární lékař v otázkách veterinární homeopatie a I THP.

2. Laboratorní diagnostika je zajišťována:

a) laboratorní vyšetření prováděná přímo na pracovišti (vyš. moče a močového sedimentu, kultivace moče Uricult, koprologické vyšetření, vyšetření na dermatofyta – DTM test, cytologie poševního výtěru, stanovení vhodné doby krytí fen, kožní seškrab, vyš. FeLV, FlV diagnostickými sety),

b) laboratorní vyšetření prováděná do dvou hodin od odebrání krevních vzorků – vyšetření provádí zdejší humánní laboratorní pracoviště – biochemické vyšetření, endokrinologické vyšetření a stanovení hladin léků,

c) ostatní vyšetření – podle potřeby jsou zasílána na různá pracoviště, např: laboratoře Plzeň, VÚVeL Brno 3 a další.

3. V případě mé nepřítomnosti na pracovišti je klientům poskytnut kontakt na další dvě pracoviště pracující nonstop.

S tím nic nenaděláme

Vážená paní, revizní komise KVL ČR na svém zasedání dne 14. 12. podrobně projednala stížnost na MVDr. Jana Manuálního. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že jste odmítla provedení pitvy na autorizovaném pracovišti, není možné jednoznačně prokázat příčinnou souvislost mezi úhynem vašeho pejska a případným odborným pochybením Dr. Manuálního.

Dále bylo místním šetřením zjištěno, že zastupování v době nepřítomnosti je opravdu zajištěno uvedením telefonního čísla jiného veterinárního pracoviště.

Je nám velice líto smutného konce vašeho pejska, ale z výše uvedených důvodů je RK KVL ČR nucena odložit vaši stížnost jako neprůkaznou.

zpracoval MVDr. Petr Matušina