Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost SVS v nouzovém stavu vyhlášeném vládou ČR

S okamžitou platností jsou v souladu s usnesení vlády č. 87/2020 Sb. odst. 1 pozastaveny kontroly, které nejsou nezbytné k zajištění veterinárního dozoru, nebo ochrany zdraví zvířat a lidí (RASFF, nebezpečná nákaza apod.). Do 23. 3. včetně budou prováděny kontroly pouze v rámci veterinárního dozoru nezbytné pro zajištění chodu jatek a zásobování s potravinami, kontroly nezbytné pro zajištění certifikace zásilek, kontroly v souvislosti s podezřením čí výskytem nebezpečné nákazy a kontroly ve vztahu k závažným případům týrání zvířat.

Úřední hodiny budou v souladu s usnesením vlády č. 87/2020 Sb. odst. 3 v rozsahu tří hodin a to pondělí a středa 9:00 – 12:00. Ostatní nezbytná činnost bude zajištěna na základě telefonické, nebo emailové dohody. V rámci styku s veřejností je nutné minimalizovat osobní kontakty, schůzky provádět nejlépe na vyčleněných místech a komunikovat elektronicky, či telefonem.