Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Čipovat? Čipovat! A co bude dál?

Čipovat? Čipovat! A co bude dál?

Lis 20, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 20. 11. 2019

Čipovat? Čipovat! A co bude dál?

 „Už to bylo rozhodnuto, povinnost nechat nezaměnitelně označit psa pomocí čipu je dána veterinárním zákonem. Ale jenom označit psa, to není všechno. Je třeba, aby také fungoval centrální registr,“ říká Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů.

Podle poslední novely zákona o veterinární péči bude centrální registr čipovaných psů a jejich chovatelů zřízen, povede jej Státní veterinární správa, a měl by být hotov do roku 2022.

Dnes je již velké procento psů očipováno, ale má to svá úskalí. Je-li nalezen pes s čipem, útulky či městská policie kontaktují zpravidla všechny dostupné komerční registry s žádostí, zda je u nich daný čip evidován, či nikoli. Potíž ale je, že chovatelé zpravidla změny bydliště, kontaktních údajů ani případné prodeje zvířat, správcům registrů neoznamují, takže údaje ve více než třetině případů neodpovídají.

Zatím platí povinnost pejsky očipovat, pokud pak jde o registraci, je na zvážení chovatelů, pro jakou se rozhodnou. Cestují-li do zahraničí, je určitě dobré zvolit mezinárodní registr. Veterináři mohou psy registrovat v registru pet pasů, i když zvíře nemá vystavený pas. Tento registr petpasů a mezinárodní registr patří mezi největší.

Nový centrální registr bude naplněn novými údaji, nebudou se stahovat stávající data ze soukromých registrů. Jen tak lze předejít chybovosti, či případnému zneužití údajů v registrech uvedených.

Jaké čipy se mohou používat? Pouze ty, které splňují technickou normu ISO 11784/5, což není nová informace, a pak také pravidla organizace ICAR (mezinárodní organizace pro schvalování a potvrzování systémů identifikace zvířat). Čipů je na trhu dostatek, takže k nějakému výpadku by nemělo dojít. Ale nechce to nechávat na poslední chvíli, protože veterinárních lékařů je výrazně méně než psů, které je ještě nutné načipovat.

Shrnutí: Štěně musí být čipováno do šesti měsíců věku, tj. v době, kdy se vakcinuje proti vzteklině. Nebude-li pes čipován, bude se na něj nahlížet jako na nevakcinovaného, což je v rozporu s veterinárním zákonem, který chovateli psa ukládá povinnost vakcinace proti vzteklině. Výjimka je pouze jedna: není nutno čipovat zvířata čitelně tetovaná před 3. 7. 2011.

Klady: Poraní-li pes člověka, nebo jiné zvíře, bude snazší zjistit, zda je očkován proti vzteklině. A i lépe se bude dohledávat majitel, pokud se pes zaběhne, nebo dokonce způsobí nějakou škodu. V každém případě by se tím měly snížit náklady spojené s provozem útulků.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com