Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Císařský/é řez/ání

  Časopis Zvěrokruh 12/2014
     Soudnička

Martina Halbichová Vítová

Soudnička popisuje skutečný případ z činnosti revizní komise

Revizní komisi KVL ČR byla doručena stížnost na veterinárního lékaře, který podle stěžovatelky neodborně a v nevyhovujících podmínkách provedl císařský řez u její fenky čivavy a ta následně uhynula.

 

Majitelka přijela s fenkou k lékaři po telefonické domluvě. Ordinace se jí zdála zanedbaná a nevybavená. Lékař fenu prohmatal, zvážil a rozhodl o císařském řezu. Podle majitelky si ruce jen postříkal dezinfekcí, protože v ordinaci nebyla zavedena voda. Nepoužil strojek k oholení srsti ani sterilní rukavice. Ve stížnosti se dále uvádí: „Z feny se mu štěně nedařilo vytáhnout, neustále strkal prsty do břicha pod dělohu a fena křičela tak, že dcera musela odejít. Na moje upozornění, že fena nespí, nereagoval.“ Při zákroku byla vybavena dvě živá štěňata, která lékař předal majitelce a její dceři a vykázal je do vedlejší místnosti, kde byla elektrická výhřevná dečka.

Při sutuře dělohy a břicha majitelka přítomna nebyla. Byla pak informována, že bylo vyjmuto ještě jedno mrtvé štěně. Fena jí byla předána v přepravce, cena výkonu byla 950 Kč. Předala lékaři 1000 Kč, účet vystaven nebyl. S sebou domů dostala antibiotika ve stříkačce s pokynem, že má aplikovat 0,3 ml dvakrát v intervalu dvou dní.

“Oponovala jsem, že problém je podle mého názoru v břiše. Byl velice nepříjemný, ale řekl, že pokud na tom trvám, provede revizi.”

Pooperační průběh

Doma fena celou noc naříkala, nejevila zájem o štěňata, nepila, neměla zájem o stravu, nevylučovala. Jedno ze štěňat do rána uhynulo. Druhý den majitelka od rána volala panu doktorovi, ale nemohla se dovolat. Stav feny se nelepšil, přidaly se křeče, narážení hlavou do podlahy. Bolestivé naříkání neustávalo. Kolem poledne se konečně dovolala, lékař doporučil okamžitou návštěvu ordinace. „Řekla jsem mu, že nechodí, nežere, nepije a vytéká z ní zelenočerný sekret, a to z pochvy i z konečníku. Celou dobu mlčel a zdálo se, že si vůbec neví rady,“ uvádí stěžovatelka. Lékař diagnostikoval eklampsii a aplikoval vápník s tím, že druhý den bude potřeba aplikaci opakovat. Stav se do druhého dne nelepšil, Calopet i vodu, kterou majitelka podávala stříkačkou, fena vyzvracela. Stále nechodila, nevylučovala. Majitelka nabývala dojmu, že fena umírá, ale lékař trval na eklampsii. „Oponovala jsem, že problém je podle mého názoru v břiše. Byl velice nepříjemný, ale řekl, že pokud na tom trvám, provede revizi.“

Revize dutiny břišní očima majitelky

Při samotném zákroku majitelka odmítla opustit ordinaci, protože byla přesvědčena o tom, že by ji pan doktor o nálezu v břiše neinformoval pravdivě. Už po uvolnění prvních stehů se z fenky „vyvalilo velké množství zelenočerné tekutiny, která doktora zjevně překvapila“. Podle popisu majitelky byla děloha stažená na 7–10 cm a při jejím vybavování z břišní dutiny fena opět vokalizovala. Lékař dělohu neustále prohlížel, prý hledal otvor. Pobřišnice byla na jedné straně tmavě zelená a z dutiny různě visely cáry černozelené barvy. Majitelka prosila, aby fence ukončil utrpení a uspal ji, protože tohle nemůže přežít. V tomto okamžiku se lékař zeptal, co po něm bude majitelka chtít. Sdělila mu, že pořizovací cenu štěněte a těch tisíc korun, které dala za císařský řez, protože podle jejího názoru infekci do břicha zanesl on neumytýma rukama bez rukavic. Po tomto sdělení doktor údajně nepromluvil už ani slovo, dělohu i ostatní kusy tkáně „nastrkal zpět do feny a navzdory mým prosbám o utracení ji zašil.“ Dále aplikoval antibiotika a naplánoval kontrolu na další den.

Nevyhnutelný konec

Ani druhý den se stav pacientky nelepšil, nepřijímala vodu ani krmivo, nechodila, nevyměšovala. Stěžovatelka znovu v ordinaci prosila o ukončení utrpení, ale lékař odvětil, že k tomu nevidí důvod. Znovu dal majitelce s sebou domů antibiotika, aby je aplikovala. Do rána fena doma uhynula. Stěžovatelka ji odvezla na VFU na pitvu. Z důležitých nálezů v pitevní zprávě byly zásadní: chlupy zašité v sutuře, hnisavá zánětlivá reakce v podkoží, ve vazivu linea alba i v břišní stěně. Hnisavá peritonitida s tekutým hnisavým exudátem, mezi orgány kaudálně za játry mrtvé štěně velikosti 15,5 cm, ventrálně v levém děložním rohu s přesahem na děložní tělo prasklá (ev. neúplná) sutura v délce 2,5 cm se zbytky šicího materiálu, v každém děložním rohu dvě placentární rezidua. Bakteriologické vyšetření vnitřních orgánů prokázalo stafylokoky a E. coli. Příčinou smrti byl rozvoj septického stavu.

Vyjádření veterinárního lékaře

Veterinární lékař ve svém vyjádření ke stížnosti hned v úvodu napsal, že je si vědom svých určitých pochybení. Proto přistoupil na návrh stěžovatelky a ve dvou splátkách uhradil její finanční požadavky, které zahrnovaly pořizovací cenu štěněte, 4x vakcinaci, úhradu za císařský řez, náklady na cestovné a náklady na pitvu a bakteriologické vyšetření. Celkem náklady stěžovatelka vyčíslila na 13072 Kč. Z kopií ústřižků složenek bylo patrné, že lékař uhradil 2770 Kč a 9000 Kč. S ohledem na to, že paní peníze přijala a dále nic nenárokovala, považoval celou věc za vyřízenou. Dále ve svém popisu celé události uvedl, že je pravda, že majitelka přijela po telefonické domluvě. Sdělila mu, že fena od rána tlačí, den březosti nevěděla, žádné vyšetření (sono, rtg) do této doby provedeno nebylo, zda odtekla plodová voda, majitelka též nevěděla. S ohledem na relativně velký plod v porodních cestách se rozhodl pro císařský řez. Při něm vybavil dvě živá a jedno mrtvé štěně. Žádný další plod v děloze podle jeho vyjádření nebyl. Majitelka odmítla další návštěvu pro velkou vzdálenost a sdělila, že aplikaci antibiotik zajistí prostřednictvím známé zdravotní sestry. Proto jí byla antibiotika vydána. „Při další návštěvě, že je fena špatná, požadovala utracení a úhradu 7000 Kč a cenu císařského řezu. To jsem odmítl, fenku jsem na vlastní náklady ošetřil za neustálého osočování a vyhrožování. Při další návštěvě s pitevním protokolem již požadovala 13 000 Kč.“ Lékař dále vyjádřil přesvědčení, že podle něj nebyl příčinou úhynu fenky jím provedený císařský řez, ale prošlý porod, ruptura dělohy, vypuzení plodu do dutiny břišní a následná peritonitida. Plod se bohužel dostal do takového místa, kde ho ani při revizi nebylo snadné nalézt.

Po důkladném prostudování dodaných materiálů se revizní komise rozhodla pro podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení. V něm bylo čestnou radou veterinárnímu lékaři uděleno disciplinární opatření – pokuta ve výši 15 000 Kč.

Martina Halbichová Vítová