Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Členské příspěvky 2013

  Z činnosti komory

Komora veterinárních lékařů České republiky
Palackého 1–3
612 42 Brno
IČ: 44015364,
DIČ: CZ44015364
tel.: 549 256 407

Věc: Úhrada členského příspěvku na rok 2013 – variabilní symbol je vaše registrační číslo KVL ČR

KVL ČR je podle zákona č. 381/1991 Sb. samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře. Veterinární lékař, který vykonává na území ČR veterinární činnost, musí být členem KVL ČR a podle příslušného ustanovení výše uvedeného zákona je člen povinen platit jednorázově členský příspěvek, který je daňově uznatelným nákladem.

Výše příspěvku je stanovena sněmem KVL ČR a činí:

3 850 Kč – pro člena s „Osvědčením“
1 250 Kč – pro člena bez „Osvědčení“
100 Kč – pro člena bez „Osvědčení“,který dosáhl či dosáhne v daném roce věku 65 let.

Splatnost příspěvku na rok 2013 je od 1. ledna 2013 do 28. února 2013 na účet KVL ČR číslo 35897022/2700, KS 0558, VS vaše registrační číslo. Platbu lze uhradit převodním příkazem, KS 0558 nebo přiloženou složenkou, KS 0379.