Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Členské příspěvky na rok 2008

Členské příspěvky na rok 2008

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vám připomněla, že dle Rámcové pojistné smlouvy číslo 7720145900 je nutná úhrada pojistného na rok 2008 do 31. 1. 2008. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 1/2007, rozsah pojistného plnění ve Zvěrokruhu č. 11/2007.

Pojištění na rok 2008 (zaplatit do 31. 1. 2008):

Volba rozsahu pojištění přímou platbou dle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL
Konstantní symbol: 0558
Číslo účtu: 97 08 00 75 24
Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a. s.)

Platby zašlete prosím vzhledem k bankovním převodům nejpozději do 27. 1. 2008, abychom zvládli zpracování v termínu stanoveném ve smlouvě. Pokud uhradíte po termínu, budete pojištění až od data úhrady ročního pojistného.

Majitel účtu: ITEAD, a. s., Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
IČ 00485829

Horní hranice pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku ze všech druhů sjednaných pojištění pro jednoho a každého pojištěného a v průběhu pojistného roku nelze rozsah navýšit. Navýšení v průběhu roku je možné jen individuální smlouvou na připojištění nad zvolený rozsah. Kritéria pro výpočet pojistného jsou roční obrat, počet zaměstnanců a zvolená pojistná částka.

Členské příspěvky na rok 2008 (stejné jako v r. 2007)

Člen s „Osvědčením“ ………….…… 3 850,- Kč
Člen bez „Osvědčení“ ……………… 1 250,- Kč

číslo účtu: 35897022/2700
VS: reg. číslo
KS: 0558

Platbu uhraďte do 28. 2. 2008 Vložená složenka s textem slouží jako daňový doklad do účetnictví.

Zdeňka Hanelová, tel. 602 783 769