Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Členské příspěvky na rok 2008

Členské příspěvky na rok 2008 (stejné jako v r. 2007)

Člen s „Osvědčením“ ………….…… 3 850,- Kč
Člen bez „Osvědčení“ ……………… 1 250,- Kč

číslo účtu: 35897022/2700
VS: reg. číslo
KS: 0558

Platbu uhraďte do 28. 2. 2008