Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Členské příspěvky na rok 2011

  Pro praxi

Členské příspěvky
na rok 2011

Člen s „osvědčením“

3850 Kč
Člen bez „osvědčení“
1250 Kč
Člen bez „osvědčení“, který dosáhl či dosáhne v daném roce věku 65 let
100 Kč

číslo účtu: 35897022/2700
VS: registrační číslo KVL ČR
KS: 0558

Platbu uhraďte do 28. 2. 2011
Vložená složenka s textem slouží jako daňový doklad do účetníctví