Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Členský příspěvek jako cigáro

Členský příspěvek jako cigáro

Veterinární legislativa č. 3

Každý veterinární lékař je mimo jiné také “povinen uzavřít pojistnou smlouvu v rozsahu stanoveném Komorou a řádně platit stanovené příspěvky”.

Myslím si, že to není zbytečná buzerace: nespokojených klientů je jak hub po dešti, viz zápisy revizní komise, a tak taková pojistka “lidově řečeno na blbost” je velmi výhodná.

K placení komorových příspěvků snad jen tolik, že když si onu částku rozpočítáte na den, tak zjistíte, že za cigára dáte kolikrát víc než za provozování naší oblíbené veterinární činnosti. Nevýhodou je, že se musí zaplatit najednou na začátku roku a ještě těsně před daněmi.

Na druhé straně: Víte, že když dočasně neprovozujete svojí činnost, jste například dlouhodobě nemocní nebo na mateřské, můžete si osvědčení uložit na sekretariátě a část z vašich příspěvků je vám vrácena? Jen si pak nesmíte zapomenout o osvědčení včas napsat. Za práci bez osvědčení by vás mohl postihnout trest.

B) Část čtvrtá, orgány Komory: základními články Komory jsou sdružení veterinárních lékařů v okresech, tzv. okresní sdružení, která mají tyto orgány – okresní shromáždění, okresní výbor a revizní komisi okresního sdružení. V posledních letech se bohužel moc členů jednotlivých sdružení nesejde. Je to škoda, protože část peněz z našich příspěvků jde právě na tato setkání. Tato výtka se týká především kolegů mladších, kteří dost věcí kritizují, ale nahlas to nepřijde nikdo říci nikam a tak se stále motáme v bludném kruhu.

Komora má tyto orgány: sněm, představenstvo, prezidenta, revizní komisi a čestnou radu. Funkce v orgánech jsou čestné, za jejich výkon je Komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů včetně nákladů na cestovné. Při některých jednáních mi spojení “náhrada za ztrátu času” přišlo obzvlášť velmi trefné a výstižné. Ale jsem optimista, a tak věřím, že postupem času to v naší Komoře půjde lépe a radostněji.

Nejvyšším orgánem Komory je sněm a právo účastnit se ho mají všichni vet. lékaři zapsaní v seznamu členů. Můžeme ale také písemně pověřit jiného člena a nechat se tedy zastupovat a jeho jménem i hlasovat. Účast na sněmech také nebývá nic moc, nyní se chystá setkání v Praze, tak co kdybychom ta čísla trochu vylepšili? Víte, že na prvním sněmu – shodou okolností v Praze – bylo skoro 1000 přítomných? Na sněmech se mimo jiné také stanovuje výše registračního poplatku a členských příspěvků, sněm může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva, takže proč se takového sněmu neúčastnit, když se nám něco nelíbí?

Představenstvo má 16 členů, volí si tajným hlasováním prezidenta a viceprezidenta , vydává osvědčení, vede evidenci členů, hospodaří s financemi, informuje své členy o činnosti, schvaluje členy Komory do zkušebních a specializačních, komisí,…

Revizní komise má 7 členů, volí si svého předsedu, kontroluje plnění a usnesení sněmu, činnost představenstva a hospodaření Komory, má právo pozastavit rozhodnutí orgánů Komory.

Čestná rada má 9 členů, volí předsedu a místopředsedu. Projednává porušení povinností členů Komory, stížnosti členů a uděluje disciplinární opatření.

Do všech orgánů může kandidovat a být zvolen každý člen Komory již příští rok. Takže kolegové a kolegyně, UVAŽTE, zda není čas účastnit se konečně činnosti Komory, abyste pak, po svém zvolení, nepřicházeli rozhodovat bez alespoň nějakých informací, tak jako většina nových adeptů.

MVDr. Jana Součková