Komora veterinárních lékařů České republiky

Co by měl veterinární lékař vědět o daňové reformě

   Daňová poradna

Co by měl veterinární lékař vědět o daňové reformě

V okamžiku, kdy čtete tento článek je k dispozici podstatně více údajů vztahujících se k daňové reformě 2008 – 2010 než v době jeho vzniku. Přesto věřím, že se s níže uvedenými informacemi se zájmem seznámíte.

 1. Sazba daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008 činí 15%.

 2. Sazba daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2009 činí 12,5%.

 3. Pojistné placené zaměstnancem i zaměstnavatelem nebude osvobozeno od daně z příjmů. Tzn., že základ daně z kterého se bude počítat a odvádět daň se proti stávajícímu stavu zvýší. Při výpočtech se bude vycházet ze “superhrubého příjmu”.

 4. Ruší se minimální základ daně.

 5. Ruší se společné zdanění manželů.

 6. Dochází ke sjednocení sazby srážkové daně pro zdaňovací období kalendářního roku 2008 na 15 % a dalšímu snížení sazby na 12,5% v roce 2009.

 7. Limit u příjmů autorů za příspěvky do novin a časopisů, který je samostatným základem daně a daň je vybírána srážkou se zvyšuje ze současných 3 000 Kč na 7 000 Kč.

 8. Základní sleva na dani se pro kalendářní rok 2008 zvyšuje z dosavadních 7 200 Kč na 24 800 Kč.

 9. Základní sleva na dani se pro kalendářní rok 2009 stanovuje na 16 560 Kč.

 10. Základní sleva na dani pro poživatele starobního důchodu se pro kalendářní rok 2008 mění z dosavadních 0 Kč na 24 800 Kč.

 11. Základní sleva na dani pro poživatele starobního důchodu se pro kalendářní rok 2009 stanovuje na 16 560 Kč.

 12. Sleva na dani na druhého z manželů (který nemá zdanitelné příjmy) se pro kalendářní rok 2008 zvyšuje z dosavadních 4 200 Kč na 24 800 Kč.

 13. Sleva na dani na druhého z manželů (který nemá zdanitelné příjmy) se pro kalendářní rok 2009 stanovuje na 16 560 Kč.

 14. Sleva na dani u poživatele částečného invalidního důchodu se pro kalendářní rok 2008 i 2009 zvyšuje z dosavadních 1 500 Kč na 2 520 Kč.

 15. Sleva na dani u poživatele plného invalidního důchodu se pro kalendářní rok 2008 i 2009 zvyšuje z dosavadních 3 000 Kč na 5 040 Kč.

 16. Sleva na dani u držitele průkazu ZTP/P se pro kalendářní rok 2008 i 2009 zvyšuje z dosavadních 9 600 Kč na 16 140 Kč.

 17. Sleva na dani u studenta se pro kalendářní rok 2008 i 2009 zvyšuje z dosavadních 2400 Kč na 4 020 Kč.

 18. Daňová zvýhodnění na dítě se pro kalendářní rok 2008 zvyšuje z dosavadních 6 000 Kč na 10 680 Kč.

 19. Daňová zvýhodnění na dítě se pro kalendářní rok 2009 stanovuje na 10 200 Kč.

 20. Maximální roční vyměřovací základ pro výpočet odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se zvyšuje z dosavadních 486 000 Kč na 1 034 880 Kč pro rok 2008 tj na 48 násobek průměrné měsíční mzdy.

 21. Ruší se odpisová skupina 1a, do které byly zařazeny pouze osobní automobily. Ty budou napříště zařazovány do 2. odpisové skupiny a daňově odepisovány po dobu pěti let.

 22. Doba trvání finančního leasingu u majetku zařazeného do odpisových skupin 1-3 musí být minimálně shodná s dobou odepisování.
 23. Sazba daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008 činí 21%.

 24. Sazba daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2009 činí 20%

 25. Sazba daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2010 činí 19%.

 26. Počínaje kalendářním rokem 2008 dochází k osvobození od daně dědické nabití majetku děděním pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v II. skupině (dosud pouze v  I. skupině).

 27. Počínaje kalendářním rokem 2008 dochází k osvobození od daně darovací nabití majetku darováním pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

 28. Obce mohou osvobodit zemědělské pozemky mimo zahrad od daně z nemovitostí (daně z pozemků).

 29. Obce mohou zvýšit výnos daně z nemovitostí stanovením koeficientu.

 30. Dochází ke zrušení registračních pokladen

 31. Snížená sazba daně z přidané hodnoty v dosavadní výši 5% se zvyšuje na 9%.

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056

Komora veterinárních lékařů České republiky