Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Co napíšeme na ceduli

Co napíšeme na ceduli

Označení zařízení nemá připomínat klamavou reklamu

Legislativa 7.

Milé kolegyně a kolegové,

velmi jsem přemýšlela, na jaké téma dnes budu psát, a pak jsem si vzpomněla na reklamu a propagaci veterinární praxe. Znám dva případy, kdy ukazatel k pracovišti s pouhým nápisem veterinární klinika či veterinární ordinace byl tak dlouho strháván (v jednom případě byl dokonce prokazatelně viděn konkurenční veterinář), až ji nakonec někdo ukradl. Sice nevím, k čemu je ta cedule dotyčnému platná, ale třeba si ji doma smysluplně zavěsil na dveře od WC.

V profesním řádu v paragrafu 4 se píše: “Propagace znevažující veterinární stav nebo jiné veterinární lékaře je zakázána ”. Co si pod tím představit? Třeba právě ty běžně rozšířené pomluvy na kolegy – konkurenty. Tolik paragrafů tento jev zakazuje, ale stále je to na denním pořádku. Myslím, že je to poměrně aktuální téma a mělo by se to opravdu začít více sledovat a postihovat.

Stejně závažná je i situace, kdy pracoviště (a bohužel se to týká i školy), která by chtěla být nazývána tzv. referenčními pracovišti, podněcují příchozí klienty ke stížnostem a k soudním žalobám na předchozí ošetřující lékaře.

Nepřežeňte sebechválu

Je také nepřípustné :

a) navozovat pro veřejnost dezorientující nebo přehnaná očekávání ve vztahu k vlastním schopnostem

b) podněcovat veřejná poděkování

c) podmíněné vykonání objednaného úkonu úkonem jiným, nabídka veterinárního úkonu v návaznosti na jiný nabízený úkon

d) posílat výzvy k vakcinacím a písemné informační materiály jiným než vlastním pravidelným zákazníkům

Jinými slovy, shrnuto: přijďte, zařídíme, všechno uděláme nejlépe, neboť my jsme tady široko daleko jediní odborníci. Chápu, že na druhou stranu, veterinárních pracovišť neustále přibývá a konkurence je obrovská, a proto je nutné na sebe upozornit. Vždy však dobře rozmýšlejte, kdy už se nejedná o upozornění, ale o podbízivou nebo dokonce klamavou reklamu a zda nepoškozujeme práva druhých. Nesmíme totiž zapomínat na ustanovení, že ”Každý veterinární lékař je zodpovědný Komoře za způsob propagace své osoby a činnosti.”

Říkejte mi nemocnice

Dalším zajímavým paragrafem, ke kterému byly na sněmu legislativní připomínky, je Klasifikace a označení pracoviště veterinárního lékaře. Štít (dle nového znění – Označení) označující pracoviště soukromého veterinárního lékaře smí umístit jen veterinář s platným osvědčením vydaným Komorou a smí obsahovat pouze: jméno, akademickou hodnost pracovníků v příslušné praxi, označení povolání nebo specializace, ordinační hodiny, číslo telefonu, adresu bydliště či pracoviště a e-mail, označení pracoviště, údaje o přístrojovém vybavení praxe (a dle nového i www.stránky a označení právnické osoby). Píše se zde pouze, ale mně to přijde skoro až dost informací.

V této souvislosti je také dobré věnovat pozornost označení pracoviště. Například sídlo veterinárního lékaře nesloužící k pravidelným návštěvám pacientů může být označeno názvem ”Veterinární lékař, Praktický lékař nebo Specializovaný veterinární lékař a pracoviště sloužící docházejícím pacientům smí použít označení Veterinární ošetřovna, ambulance nebo ordinace. Tato označení jsou rovnocenná a musejí mít čekárnu, ordinační místnost a sklad léčiv. Ti, kdo si chtějí říkat veterinární klinika, musejí mít čekárnu, dvě ordinace, sloužící svým vybavením dvěma odlišným oborům, sklad léčiv, oddělené místo pro krátkodobou hospitalizaci a oddělené místo pro uložení kadáverů. Nejvyšší možné pracoviště je veterinární nemocnice, a ta musí mít vše co klinika, a navíc zajišťovat 24 hodinový provoz a dlouhodobou hospitalizaci a musí zde pravidelně pracovat 2 a více specializovaných nebo odborných lékařů. Přívlastek specializované nebo odborné smí použít pouze ten, komu byl Komorou přiznán titul specialista nebo odborný veterinární lékař.

Vzhledem k tomu, jak málo takových specialistů či odborných lékařů máme, by mne zajímalo, zda si příslušná okresní sdružení hlídají nepřekračování tohoto nařízení. Kolik nemocnic by muselo přemalovat svůj Štít, pardon, nyní již své Označení?

Vaše kolegyně
Rejpalka Součková