Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Co si myslí MVDr. Milena Vicenová, velvyslankyně České republiky při Evropské unii

  Informace – zprávy – výzvy

Euro PR

Všichni za jednoho a jeden za všechny – nebo i jinak?

 

O prosincovém summitu…

Výsledek summitu je zklamáním. Způsobil spíše rozpaky a fi nančníky rozladil, protože summit nepřinesl to, co fi nanční kruhy očekávaly. Bohužel se řešila především změna unijních smluv, která se původně měla řešit až na březnovém summitu. Po schůzce kancléřky Merkelové a prezidenta Sarkozyho se však vše urychlilo. Nepochybuji o důležitosti důvodů pro urychlení změny smluv. Finanční trhy však potřebují jiný typ rozhodnutí, a ta ze summitu nevzešla.

O britském vetu…

Nebylo až takovým překvapením. Byla jsem na jednání, které svolal šéf kabinetu evropského prezidenta Franciskus van Daele.

Už tam bylo jasné, že všechny země ještě nevyložily všechny karty. Očekávány byly především britské požadavky ohledně pravidel, týkajících se fi nančních trhů. Do jisté míry jejich postoji rozumím. Londýnská City je významný fi nanční trh a silná regulační pravidla by jen těžko strávila.

O dalším vývoji…

V této chvíli se intenzivně pracuje na materiálu, známém jako fi skální kompakt. Je to mezivládní dohoda o dalším zpřísnění pravidel rozpočtové zodpovědnosti. Musí být hotova pro summit 30. ledna a na březnovém summitu podepsána.

O šancích na podpis smlouvy…

Není to klíčová věc, i když chápu, že politikům by poskytla právní rámec pro některá jejich obtížná rozhodnutí. Finanční trhy však očekávají především odpověď na otázku, kde se vezme ten bilion eur, který je potřeba. Při jednom obědě šéf Deutsche Bank mluvil především o penězích a v podstatě připustil, že jeho osobně nějaké změny smluv nezajímají.

O obavách z ratifi kace případné smlouvy…

Obavy existují, protože národní parlamenty se cítí odstrčeny, a proto mají problém. Obavy jsou i z případných referend kvůli přenosu kompetencí, ale zdá se, že tato smlouva by k transferu kompetencí vést neměla a podle posledních zpráv z Irska referendum nebude zapotřebí. Vzpomínám si ovšem, že José Manuel Barroso měl děs v očích, když se začalo mluvit o změně smlouvy.

O tom, jak sehnat ten bilion…

Můj brazilský kolega je na základě pečlivých analýz naprosto přesvědčen, že v Evropě je ohromné množství fi nančních prostředků, chybí jen ochota investorů investovat. V Evropě je velká obava z investičních rizik a obrovská nedůvěra. Ten kolega není jediný, kdo současnou krizi označil především za krizi důvěry.

O půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu…

Státy eurozóny by platily, ale je pro ně jednodušší vzít si potřebné peníze z Evropské centrální banky. Pro ostatní to logicky není povinné, ale například Švédsko, Dánsko a Polsko se už rozhodly kladně. Česká republika ještě čeká na upřesňující informace.

O tom, zda má půjčit i Česká republika…

Česká republika se svobodně rozhodla, že se stane členem Evropské unie, a proto je i potenciálním členem eurozóny. Ráda bych připomněla, že od vstupu před deseti lety jsme čistými příjemci fi nančních prostředků. Nevzpomínám si, že by někdo protestoval, když jsme dostávali miliardy ze strukturálních fondů. Pokud chceme peníze čerpat, měli bychom důkladně zvážit, zda není třeba pomoci, když je eurozóna ohrožena. Prosperita eurozóny je totiž nesmírně důležitá pro prosperitu celé Evropské unie, tedy i České republiky.

   

Z veřejně dostupných zdrojů připravil
Zdenek Stehno, Euro PR