Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Čtvrtý steh poškodil kloub carpi

  SOUDNIČKA

Vážení, dne 20. srpna jsem přišel do veterinární ambulance uvedeného referenčního pracoviště s dva roky starým problémem výrůstku, který si pes občas při venčení propíchl. Nyní však byl zacelený. Doktor se mne ptal, proč jsem to nechal tak dlouho, a já mu odpověděl, že když carpa byla nebolestivá a funkční, tak proč operovat. Doktor to natřel ichtiolem. Po dvou dnech si pes špičku, která se tam vytvořila, vykousal. Tak jsem po pěti dnech šel radši do privátní ordinace doktorů Šikovného a Vzdorného a požádal ordinujícího MVDr. Vzdorného o zarovnání výrůstku. Ten mi to odmítl provést z důvodu blízkosti carpi a objednal mne k MVDr. Šikovnému za tři dny na kosmetickou operaci. Před operací mne poučil, že musí dát narkózu, ze které se pes nemusí probudit. Důrazně jsem žádal o menší dávku, aby pes přežil, že mi na něm záleží. Místo kosmetické úpravy však bez mého svolení, a tím i proti mé vůli, provedli hloubkovou operaci, při které došlo ke krvácení a podvázání cév. Histologické vyšetření jsem odmítl, jelikož se nejednalo o nádor. Rovněž tak jsem odmítl ochranný límec, protože jsem psa jistil náhubkem i v noci. Bez mého souhlasu došlo také k podvázání cév. Po operaci jsem převzal psa se silným obvazem, a tak jsem ani neviděl rozsah zákroku, za který jsem zaplatil 2600 Kč, ačkoliv původní odhad byl 1500 Kč.

 

První převaz byl 30. srpna, tedy po dvou dnech od operace, a rána byla v distální části končetiny oteklá. Tento stav přetrvává i další den. Následuje převaz 3. 9., kdy rána navíc krvácí. Na ránu byl dán balzám a opět byla zavázána. Dne 5. 9. je při převazu rána zapařená, přesto opět zavázána, a pak 8. 9. odstraněny stehy. Stehy byly zarostlé ve svalovině a jejich odstraňování bylo velmi bolestivé. Čtvrtý steh poškodil kloub carpi. Prsty byly zapařené, prosakovala krev a polštářky se odlupovaly. Další kontrola 11. 9. ukázala, že polštářky se dál odlupují, rána je suchá a drápky se otáčejí vzhůru. Po dvou dnech opět převaz a doporučení koupat v hypermanganu po dobu deseti dní. Toto již bylo prováděno doma, přičemž snět z rány byla vyčištěna po šesti dnech. Byl jsem upozorněn MVDr. Šikovným, abych si sehnal lék Clindamycin, což jsem v naší lékárně 15. 9. učinil a začal ho hned podávat.

Bylo to však s velkým zpožděním, neboť rozsah sněti se začal projevovat už 11. 9. a nasazení léku nepředcházela žádná další kontrola, jak uvádí pracoviště, ale pouze moje návštěva za účelem stanovení dávkování léku. Dne 23. 9. po odstranění sněti v domácím ošetřování mi byla doporučena amputace končetiny. Na to jsem reagoval tak, že se obrátím na lepší pracoviště, jelikož jsem ztratil důvěru k MVDr. Šikovnému, protože požadoval 3000 Kč za amputaci nebo 500 za eutanazii. Zeptal jsem se totiž známé doktorky a ta mi řekla, že eutanazie stojí od 150 do 200 Kč dle velikosti psa.

Těžce nesu ztrátu mého pejska, kterého jsem měl velmi rád, a nemohu se se ztrátou vyrovnat. Pejsek žil se zraněním 2,5 roku a mohl žít dál, kdyby se postupovalo podle mé vůle. Pes byl členem rodiny a ne jako věc. Jsem důchodce a nemám peníze na zbytečné experimenty. Jsem ochoten zaplatit za léky. Vzhledem k tomu, že ale byla provedena operace místo kosmetické úpravy, žádám po MVDr. Šikovném vrácení peněz za operaci i převazy.

P.S.: K vyjádření MVDr. Šikovného, které jste mi poslali, uvádím, že neodpovídá skutečnosti a je zkreslené a lživé. Na účtech není uveden rozsah operace, účet ze 13. 9. nebyl vůbec vydán a 28. 8. nebyla vydána ani požadovaná kopie. Celková částka včetně operace bez léku Clindamycin, který jsem si opatřil na vlastní náklady, činí 4901 Kč. Z této částky požaduji alespoň polovici, neboť zákrok byl proveden bez mého souhlasu. Noha byla neustále v obvazu, takže si ji, respektive kloub, nemohl lízat. Noha byla už po prvním ošetření zčernalá, neproudila do ní krev a postupně před mým zrakem odumírala. Aplikovaný balzám a léky nastávající gangrénu jen tlumily a nic víc.

S pozdravem Igor Hasáček

Vyšetřovali jsme a …

Vážený pane, revizní komise KVL ČR se zabývala Vaší stížností a po prostudování stížnosti, dostupné lékařské dokumentace a odborného posudku neshledala odborné pochybení MVDr. Šikovného. Proto je vaše stížnost odložena jako nedůvodná. V příloze Vám zasíláme také odborný posudek Vašeho případu.

Máme na to posudek

Dne 2. 10. jsem byl (telefonicky) oficiálně kontaktován Komorou veterinárních lékařů České republiky za účelem revize případu stížnosti na terapeutický postup specializovaného veterinárního pracoviště. Po krátké konzultaci s majitelem předmětného pacienta byl tento přizván k zevrubnému vyšetření následující den, tedy v pátek 3. 10. mezi 11. a 12. hodinou.

Vzhledem k tomu, že se majitel postiženého pacienta k požadovanému vyšetření nedostavil, ani se žádnou formou neomluvil, byla expertíza provedena v jeho nepřítomnosti. Po zjištění adresy žalovaného pracoviště MVDr. Šikovný & Vzdorovitý jsem si vyžádal písemný protokol o průběhu léčby (viz příloha č. 1). Vzhledem k absenci možnosti vyšetření poškozeného pacienta a konfrontace subjektivního názoru jeho majitele se odborná expertíza nadále týká obecné úrovně podmínek pro poskytování standardní chirurgické péče na daném pracovišti, jakož i úrovně poskytnuté chirurgické péče v konkrétním případě. Předně je nutno sdělit, že podle dostupných informací (viz chorobopis) byl výše uvedený pacient nejprve přiveden na referenční pracoviště dne 20. 8. 2003 a zde evidován. Podle sdělení majitele utrpěl pacient asi před dvěma lety úraz (pád ze schodů) a následný problém je podle jeho názoru důsledkem tohoto poranění.

 

Objektivní nález stanovený na referenčním pracovišti a nález stanovený MVDr. Šikovným se shodovaly, jednalo se o rozsáhlý tumor volární plochy pravého carpu a metacarpu, ulcerovaný, fixovaný ke kůži. Bylo vysloveno podezření na výskyt velmi agresivního nádoru – mastocytomu. Na referenčním pracovišti byla doporučena exstirpace. K dalšímu vyšetření ani ošetření na tomto pracovišti se již klient nedostavil. Podle písemného protokolu MVDr. Šikovný provedl operační zákrok dne 28. 8. obvyklým způsobem, v celkové anestezii. V raném pooperačním období však patrně došlo bez jednoznačně definovatelné příčiny k deficitu procesu hojení, který navíc pravděpodobně prohloubil postupný rozvoj neurotické automutilace (olizování obvazu v místě operační rány). Podle telefonického sdělení majitele stav postupně progradoval v městnavý edém distální třetiny končetiny s infekcí, postupně přerůstající ve vlhkou gangrénu. Komplikace postupně přerostla v sekvestraci a odloučení distální části končetiny nejasného rozsahu (absence vyšetření). Hrozící sepse a zhroucení imunitního systému byly řešeny agresivní antibiotickou léčbou a průběžnou intenzivní lokální péčí o ránu. Další informace – viz příloha č. 1.

Závěr: Podle dostupných informací a subjektivně zjištěných skutečností odpovídala nasazená terapie ziištěné diagnóze a indikována byla správně s minimálním prodlením. Anestezie byla vedena lege artis s použitím všech medikamentů v doporučených dávkách a koncentracích, jakož i cestách a způsobech podání. K vlastnímu operačnímu zákroku nemám výhrady (pokud se jeho dokumentace týče), zdá se býti proveden lege artis. Pracoviště zjevně disponuje odděleným operačním sálem s přísným režimem a vyloučením veřejnosti k zabránění kontaminace z vnějšího prostředí. Z velikosti útvaru lze usuzovat, že klient (majitel postiženého pacienta) přišel s žádostí o řešení relativně pozdě, přičemž odmítnutí biopsie a důsledného diagnostického dořešení případu vylučuje možnost zvážení alternativních terapeutických postupů s ohledem na jejich rizika. Příčinou komplikace v tomto případě je podle mého názoru infekce operační rány v průběhu raného pooperačního období v kombinaci se suprimovanou lokální imunitní odpovědí. Jsem přesvědčen, že včasné nasazení správné antibiotické terapie pomohlo k demarkaci celého procesu a zabránilo jinak neodvratné sepsi s fatálními důsledky pro pacienta. Pečlivý přístup lékařů v raném pooperačním období je podle mého nejlepšího vědomí a svědomí hlavním atributem zvrácení deterioračního procesu a je nutno akcentovat, že objektivně zachránil život pacienta. Podle protokolu (viz příloha č. 1) byl majitel náležitě seznámen se všemi riziky i možnými alternativami komplikací – neměl jsem však možnost konfrontace. Jediná připomínka k chirurgické stránce řešení pacienta se týká nedostatečné dokumentace k anestezii (chybí anesteziologický protokol a přímý popis způsobu řízení anestezie), anestezie však zjevně proběhla hladce, bez evidentních problémů. Tato připomínka je tedy spíše okrajová. Celkově se mi podle dostupných informaci nepodařilo nalézt pochybení ze strany ošetřujících lékařů a celá nešťastná záležitost je vysoce pravděpodobně důsledkem kombinace agresivity celého procesu s jeho rozsahem a následnou masivní infekcí. Správný terapeutický zásah bezpochyby umožnil sekvestraci a lokalizaci celého procesu.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina
Komora veterinárních lékařů České republiky