Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Čtyři veterinární lékaři na téma budoucnosti – používání antibiotik u zvířat –

  Pro praxi

Odpovědi na dvě otázky:

A. Jsou rezistence vůči antibiotikům u faremních zvířat důvodem k obavám?

B. Lze očekávat, že bude používání antibiotik u zvířat produkujících potraviny někdy zakázáno?

David Burch,
Octagon Services, Velká Británie:

 

A: Například u prasat existuje celá řada bakterií, schopných vytvářet rezistence, hlavně E. coli a Actinobacillus pleuropneumoniae. Nicméně řada bakterií má podobné vlastnosti jako Brachyspira hyodysenteriae, obzvlášť v Belgii a ve Španělsku řešíme řadu případů dyzenterie. Po mnoho let je však oxid zinku velmi účinný a jeho používání vedlo k nižší potřebě antibiotik.

B: Myslím, že ne. Chovaná zvířata a veterinární medicína antibiotika jednoduše potřebují. Jen někdy je můžeme nahradit. Ale v konfrontaci s akutně nemocným nebo umírajícím zvířetem je prioritou každého veterináře poskytnout účinnou pomoc. O zvířata v naší péči se musíme postarat a k tomu antibiotika potřebujeme.

Arie van Nes,
Univerzita Utrecht, Nizozemsko:

 

A: Pozorujeme zvýšení počtu rezistentních kmenů. A musíme zvažovat možné dlouhodobé následky. Kmeny bakterií, které byly rezistentní vůči chloramfenicolu před 18–20 lety, jsou stále rezistentní vůči stejnému typu antibiotik.

B: Je důležité rozlišovat mezi různými typy použití. Pokud mluvíme o používání antibiotik v individuálních případech – to nejspíš bude existovat nadále. Ale jestli mluvíme o hromadných medikacích, tady myslím je potřeba dalších opatření. Myslím, že hromadné medikace musí být velmi přísně regulovány. Za širokého souhlasu všech zúčastněných.

Steven McOrist,
Univerzita Nottingham, Velká Británie:

 

A: Používání antibiotik u faremních zvířat a zvládání důležitých infekčních onemocnění je jasné spojení. Živočišná výroba dnes dobře zná důležitost odpovědného používání antibiotik a ve Spojeném království propagujeme odpovědná a vyvážená doporučení.

B: Jakýkoliv zákaz používání antibiotik u faremních zvířat musí mít jasně negativní dopady na bezpečnost potravin. Rozumné používání antibiotik vzdělanou veterinární profesí je nezbytné pro zdraví a welfare milionů kusů hospodářských zvířat, které pro výživu lidí potřebujeme. Některé země se rozhodly k nebývalé restrikci používání antibiotik u hospodářských zvířat – spoustu negativních dopadů na welfare zvířat a bezpečnost potravin je tam zapotřebí pečlivě monitorovat.

Howard Hill,
Iowa Select Farmsa NPPC, USA:

 

A: Záleží na typu používaných antibiotik. Generalizace je nemožná; ne všechna antibiotika působí stejným způsobem. Ale všeobecně řečeno: větší riziko je spojeno s dlouhodobým podáváním nízkých dávek než s příležitostným léčebným nebo preventivním použitím.

B: To by bylo směšné. Znamenalo by to návrat do doby temna. I lidé, kteří jsou pro zákaz antibiotické stimulace růstu, vidí důležitost antibakteriálního účinku. To se nestane – bylo by to navíc nehumánní. Nemocná zvířata musíme léčit a chránit jejich životy.

 
Překlad: Karel Daniel

Redakční rada Zvěrokruhu si dovoluje oslovit české kolegy s prosbou o otevření diskuse a případnou odpověď na uvedené otázky.