Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Cyklus seminářů Komory a krajských veterinárních správ

Cyklus seminářů Komory a krajských veterinárních správ

Na přelomu ledna a února uspořádala Komora veterinárních lékařů ve spolupráci s jednotlivými krajskými veterinárními správami cyklus seminářů s aktuálními tématy metodiky kontroly zdraví pro roce 2008, onemocnění bluetongue a dalšími.

Bezprostředním důvodem pro tyto semináře však byla rychle se měnící situace v souvislosti s novelou lékové legislativy, tj. potřeba rychlého sdělení aktuálních informací ke změnám v požadavcích na systém distribuce veterinárních léčiv nejen kolegům působícím v soukromé sféře, ale rovněž státním veterinárním lékařům, kteří mají zmíněnou legislativu dozorovat.

Děkuji všem, kteří svou aktivitou přispěli k uskutečnění těchto seminářů – ať již se jedná o pracovníky sekretariátu KVL ČR, členy představenstva KVL nebo kolegy – zaměstnance Státní veterinární správy či krajských veterinárních správ, ale zejména pak ÚSKVBL.

Zhodnocení těchto seminářů ve světle čísel je uvedeno v tabulce. Celková účast byla podle mého názoru slušná – 489 osob. Menší účast v některých městech s jinak větším počtem terénních praktických veterinárních lékařů (Plzeň, Brno, Ostrava) nemusí nutně znamenat jejich nezájem, ale bezesporu odráží i způsob komunikace pozvání na tato shromáždění; tj. jednak sdělením Komory veterinárních lékařů svým členům, ale paralelně i aktivní (nebo naopak) oslovení praktických veterinárních lékařů působících v chovech faremních zvířat jednotlivými KVS a jejich okresními inspektoráty.

Kraj
Město
Počet účastníků
předpoklad
skutečnost
Olomoucký Olomouc
40
26
Šumperk
30
20
Karlovarský Karlovy Vary
30
22
Moravskoslezský Ostrava
40
10
Vysočina Větrný Jeníkov
80
49
Pardubický Sezemice
100
45
Středočeský Kolín
50
48
Příbram
50
30
Plzeňský Plzeň
80
15
Jihočeský České Budějovice
70
56
Královéhradecký Hradec Králové
50
52
Zlínský Zlín
30
26
Jihomoravský Brno
60
19
Ústecký Teplice
30
34
Liberecký Liberec
30
37

Vycházím-li z údajů sekretariátu KVL, po součtu nákladů na prostory a občerstvení, započtení nákladů na tisk sborníků a cestovné členů představenstva a odečtení vý-nosů z reklamy pohybují se náklady na jednoho účastníka kolem 280 Kč.

Věřím, že zmíněné náklady byly vynaloženy účelně a ještě jednou děkuji všem zúčastněným za jejich úsilí.

MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR