Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Další úspěšný komorový seminář

  Z činnosti komory

Renáta Hlavová

Fyzioterapie a rehabilitace u malých zvířat

… téma semináře bylo zajímavé, posluchači pozorní

 

V sobotu 12. 11. proběhl další z řady komorových seminářů, tentokrát se mohli účastníci dozvědět mnoho nových informací o fyzioterapii a rehabilitaci u malých zvířat. Hlavní přednášející byla MVDr. Sabine Mai, MAS, MSc., CCRP z Rakouska. Paní doktorka provozuje vlastní veterinární kliniku a také vyučuje obor fyzioterapie na univerzitě ve Vídni pro postgraduální studenty.

Fyzioterapie je stimulace funkcí těla s použitím fyzikálních pomůcek. V Rakousku mohou provádět fyzioterapii i veterinární technici nebo asistenti, ale vždy pod dohledem veterinárního lékaře. Zajímavé je, že oboru fyzioterapie se téměř výhradně věnují ženy.

Velmi důležitá je přesná diagnóza. Podle dr. Mai pokud chybí diagnóza, je medicína jed, operace je zraňování a terapie je čarodějnictví.

pokud chybí diagnóza, je medicína jed

Paní doktorka vysvětlila základní principy a cíle rehabilitace. Zdůraznila vytvoření terapeutického protokolu. Redukce bolesti, rozsah pohybu, znovuobnovení svalové hmoty, obnovení fyziologického držení těla, hojení poškozených tkání, zvýšení odolnosti a pomoc při navrácení pohyblivosti se podporuje při rehabilitaci pouze stimulací normálních fyziologických reakcí organismu. Bylo pojednáno o léčení pomocí termoterapie (chladem, teplem), terapeutickým ultrazvukem, rázovou vlnou, elektroterapií (TENS, iontoforéza, NMES), laserovým světlem. Vždy s indikacemi, kontraindikacemi a názornými ukázkami na fotografi ích z bohaté praxe paní doktorky.

… diskuse pokračovaly i v přilehlých prostorách

Další možností pomoci je provádění masáží – manipulace s měkkými tkáněmi těla (manuální lymfatická drenáž, Tui na cvičení, akvaterapie – cvičení ve vodě). O tom pojednávala další velká část přednášek včetně ukázek praktického použití na fotografi ích i krátkých videoukázkách.

Velmi kladně lze hodnotit diskusi, která probíhala v průběhu přednášky, posluchači reagovali okamžitě a paní doktorka ochotně vysvětlovala a o dané problematice hovořila i v širších souvislostech.

V další části přednášky byla rozvedena rehabilitace po chirurgických zákrocích, případně po úrazech. V tomto případě je velmi důležité, ve které fázi hojení se pacient nachází, abychom mohli správně načasovat terapii pomocí rehabilitace a určit správnou metodu fyzioterapie. Hojení a odpovídající rehabilitace byly rozděleny na fázi zánětlivou, reparační, nemodelační.

Významnou částí přednášky byl i management chronických nemocí a zlepšení stárnutí (osteoartritida, degenerace nervové tkáně, svalová atrofi e). Opět s velmi názornými ukázkami.

Poslední přednášku prezentovala paní Michaela Vojtková, humánní dipl. fyzioterapeutka. Zdůraznila potřebu správné diagnózy a spolupráce s ošetřujícím veterinárním lékařem. Vysvětlila možné využití některých specifi ckých metod ve veterinární medicíně. Promluvila o refl exních masážích, měkkých technikách, o provádění mobilizace periferních kloubů. Zmínila se o Bowenově terapii, o metodě T-Touch, původně vyvinuté pro koně. Velmi dobře byl prezentován případ psa – pacienta, kdy se v průběhu rehabilitace projevily komplikace a bylo nutno zvážit změnu diagnózy.

Paní Vojtková upozornila na to, co chybí v české veterinární medicíně a v čem bychom mohli svým pacientům výrazně pomoci: lepší informovaností, odborností a dostupností ve veterinární rehabilitaci.

Shodli jsme se na tom, že v pořádání přednášek i workshopů budeme v budoucnu pokračovat. Rehabilitace prospěje našim pacientům a v neposlední řadě i našim kasičkám.

 
Renáta Hlavová