Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňová reforma a její některé praktické dopady na praxi privátního veterinárního lékaře

   Daňová poradna

Daňová reforma a její některé praktické dopady na praxi privátního veterinárního lékaře

V minulém čísle Zvěrokruhu byly zveřejněny rozhodující změny připravované a dnes již schválené reformy veřejných financí v oblasti daní z příjmů. Je čas položit si mj. i otázku, jaké bude mít tato daňová reforma dopady na běžnou praxi veterinárního lékaře. Odpovědi budeme (ve zjednodušené formě) hledat v následujících příkladech:

1. Stávající stav – rok 2007

Předpokládejme, že provozovatel praxe dosahuje následujících ekonomických výsledků (v Kč):

Roční zdanitelné příjmy z provozu
1 250 000,-
Roční daňově uznatelné výdaje související se zdanitelnými příjmy
800 000,-

z toho

 
– platby sociálního zabezpečení
66 600,-
– platby zdravotního pojištění
30 375,-
Rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji
450 000,-

(Tento rozdíl mezi příjmy a výdaji je ročním základem daně fyzické osoby.)

Daň z příjmu dle § 16 zák. č. 586/1992 Sb.
99 228,-
Snížení daně dle § 35 ba zák. č. 586/1992 Sb.
7 200,-
Konečná daň
92 028,-
Čistý roční příjem provozovatele praxe (základ daně 450 000,- daň 92 028,-)
357 972,-

Výpočet daně z příjmů, stejně jako ve všech následujících příkladech, předpokládá pouze základní snížení (slevu) daně a neuvažuje o případném odpočtu na manželku (manžela), vyživované dítě či snížení základu daně za platby životního pojištění a penzijního připojištění.

2. Stav po daňové reformě – rok 2008 (varianta č. 1)

U této varianty budeme počítat s platbami měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění ve stejné výši jako v roce 2007.

Roční zdanitelné příjmy z provozu
1 250 000,-
Roční výdaje související se zdanitelnými příjmy
800 000,-

z toho

 
– platby sociálního zabezpečení
66 600,-
– platby zdravotního pojištění
30 375,-
Daňově uznatelné výdaje (tj. výdaje minus platby sociálního a zdravotního pojištění)
703 025,-
Rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji
546 975,-

(Tento rozdíl mezi příjmy a výdaji je ročním základem daně fyzické osoby.)

Daň z příjmu dle § 16 zák. č. 586/1992 Sb. (15%)
82 035,-
Snížení daně dle § 35 ba zák. č. 586/1992 Sb.
24 800,-
Konečná daň
57 235,-
Čistý roční příjem provozovatele praxe
(rozdíl příjmů a skutečných výdajů 450 000,- daň 57 235,-)
392 765,-
Roční úspora na dani z příjmů oproti roku 2007
34 793,-

3. Stav po daňové reformě – rok 2008 (varianta č. 2)

U této varianty budeme počítat s platbami sociálního a zdravotního pojištění v celkové roční zákonné výši ( hypoteticky uvažujeme, že poplatník uhradí doplatky na sociální a zdravotní pojištění v závěru roku 2008 a nikoliv až po podání přehledů začátkem roku 2009).

Platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Vyměřovací základ je roven 50 % z 546 975,- Kč
273 488,- Kč
Odvod pojistného (273 488,- x 0,296)
80 953,- Kč

Platby zdravotního pojištění

 
Vyměřovací základ je roven 50 % z 546 975,- Kč
225 000,- Kč
Odvod pojistného (273 488,- x 0,135)
36 921,- Kč

Roční zdanitelné příjmy z provozu
1 250 000,-
Roční výdaje související se zdanitelnými příjmy
820 899,-

z toho

 
– platby sociálního zabezpečení
80 953,-
– platby zdravotního pojištění
36 921,-
Daňově uznatelné výdaje (tj. výdaje minus platby sociálního a zdravotního pojištění)
703 025,-
Rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji
546 975,-

(Tento rozdíl mezi příjmy a výdaji je ročním základem daně fyzické osoby.)

Daň z příjmu dle § 16 zák. č. 586/1992 Sb. (15%)
82 035,-
Snížení daně dle § 35 ba zák. č. 586/1992 Sb.
24 800,-
Konečná daň
57 235,-
Čistý roční příjem provozovatele praxe
(rozdíl příjmů a skutečných výdajů 429 101,- daň 57 235,-)
371 866,-
Roční úspora na dani z příjmů oproti roku 2007
13 894,-

4. Stav po daňové reformě – rok 2009

Roční zdanitelné příjmy z provozu
1 250 000,-
Roční výdaje související se zdanitelnými příjmy
820 899,-

z toho

 
– platby sociálního zabezpečení
80 953,-
– platby zdravotního pojištění
36 921,-
Daňově uznatelné výdaje (tj. výdaje minus platby sociálního a zdravotního pojištění)
703 025,-
Rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji
546 975,-

(Tento rozdíl mezi příjmy a výdaji je ročním základem daně fyzické osoby.)

Daň z příjmu dle § 16 zák. č. 586/1992 Sb. (12,5%)
68 363,-
Snížení daně dle § 35 ba zák. č. 586/1992 Sb.
16 560,-
Konečná daň
51 803,-
Čistý roční příjem provozovatele praxe
(rozdíl příjmů a skutečných výdajů 429 101,- daň 51 803,-)
377 298,-
Roční úspora na dani z příjmů oproti roku 2007
19 326,-
Roční úspora na dani z příjmů oproti roku 2008

5 432,-

Tyto orientační výpočty bohužel z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti nepočítají s dalšími změnami a z toho vyplývajícími dopady (zaměstnávání pracovníků, výhody snížení daně u poživatelů starobních důchodů, výše daňového zvýhodnění na dítě, změny v době odepisování osobního automobilu, změny u nově uzavíraných leasingových smluv atd.), které mohou konečný výsledek významně ovlivnit.

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056