Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

  Časopis Zvěrokruh 6/2015
     Daňové kalendárium 2015

   ČERVEN 2015
pondělí 1. daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015
daň z nemovitých věcí
– splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
úterý 9. spotřební daň
– splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. daň z příjmů
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22. daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
– podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 24. spotřební daň
– splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. spotřební daň
– daňové přiznání za květen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za květen
– souhrnné hlášení za květen
– výpis z evidence za květen
energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015
úterý 30. daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015
   ČERVENEC 2015
středa 1. daň z příjmů
– podání přiznání k dani – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pojistné
– podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
pátek 10. spotřební daň
– splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. daň silniční
– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015
pondělí 20. daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň k MOSS
pojistné
– podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
odvod z loterií a jiných
– podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a podobných her
– zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015
pondělí 27. spotřební daň
– splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
– výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015
pátek 31. daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015